İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Uluslararası İktisat Politikası
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601603 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. FATİH MANGIR
Koordinator E-mail fmangir selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Fatih Mangır
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Uluslararası iktisadi sistemin işleyişi, teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ödemeler Dengesi Hesapları Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
2 Döviz Piyasaları Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
3 Uluslar arası Finans Piyasaları ve Araçları Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
4 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
5 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
6 Fiyat uyumları ve ödemeler dengesinde eşitsizlik Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
7 Ulusal Gelir ve Cari Açık Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
8 VİZE
9 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Sabit Döviz Kuru Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
10 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Esnek Döviz Kuru Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
11 Dışa Açık Ekonomide Fiyatlar ve Üretim Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
12 Sabit ya da Esnek Döviz Kuru Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
13 Uluslararası Parasal Sistem Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
14 Finansallaşma ve Gelişmekte olan Ülkeler Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
15 Güncel Sorunlar Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 28
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ödemeler Bilançosu kavramını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Ödemeler dengesi, peşin (spot) ve vadeli (forward) döviz piyasalarını derinlemesine analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiye'nin ödemeler bilançosunu anlama ve kalemler arası bağlantı kurmayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Döviz kurlarının kısa ve uzun vadede belirleyicilerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Sabit ve esnek döviz kuru politikalarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 6 Döviz kuru ve para politikalarını açıklar ve aralarında bağlantı kurar 4
D.Ö.Ç. 7 Açık ekonomi makroekonomisi ve uygulanan yurtiçi politikaların ödemeler dengesi üzerine olan etkilerini tartışır 4
D.Ö.Ç. 8 Mali konularda raporlama yoluyla görüş beyan eder 3
D.Ö.Ç. 9 Uluslararası yatırımlar konusunda genel bir bakış açısı kazanır 4
D.Ö.Ç. 10 Uluslararası sermaye hareketleri ve bu kapsamda Türkiye'nin durumunu öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20