İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Makro Ekonomik Göstergeler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601587 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET ALAGÖZ
Koordinator E-mail malagoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET ALAGÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders orta dereceli makroekonomik kavramları tanıtarak ve bu kavramları makroekonomik ve mikro ekonomik analizlerde kullanarak öğrencilerin modern ekonominin nasıl işlediğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste gelir, işsizlik, enflasyon, döviz kurları, ödemeler dengesi, devlet harcamaları, vergi, borçlanma, büyüme gibi toplam değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri incelenecektir. Ayrıca para politikalarının ve mali politikaların makroekonomik değişkenleri nasıl etkilediği ele alınacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, problem çözümü, tartışma, bireysel çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Makroekonomiye ve Makroekonomik kavramlara giriş Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
2 Para ve Enflasyon Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
3 Açık Ekonomi Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
4 İşsizlik Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
5 Ekonomik Büyüme 1: Sermaye Birikimi ve Nüfus Büyümesi Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
6 Ekonomik Büyüme 2: Teknoloji Politikası ve ampiriği Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
7 Kısa dönemde Konjonktur Dalgalanmaları Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
8 VİZE Çolak, Ö. F., Aktaş, A. (2009), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Ankara: Eflatun Yayınevi
9 IS-LM modelinin kurulumu Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
10 IS-LM modelinin uygulanması Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
11 Mundell Fleming modeli ve Döviz kuru Rejimi Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
12 Toplam Arz ve Kısa Dönemde Enflasyon ve İşsizlik arasındaki ilişki Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
13 Makroekonomik Anlaşmazlık: İstikrar Politikası Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
14 Makroekonomik Anlaşmazlık: Devlet Borçlanması Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
15 Makroekonomik Anlaşmazlık: Tüketim ve yatırım Çepni, E. (2008), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Makro İktisadın temel kavramlarını ve araçlarını, Milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Kamu kesiminin işleyişini, ekonomideki rolünü ve bütçe kavramını inceler 4
D.Ö.Ç. 3 Uluslararası ekonomik ilişkilerin milli gelirin oluşmasına olan etkilerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Para piyasaları, bankalar ve finansal sektörlerin işleyişi inceler 4
D.Ö.Ç. 5 Mali politikalar ve para politikalarının ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklar 4
D.Ö.Ç. 6 Farklı ekonomik durumlarda mali ve para politikalarını analiz eder 4
D.Ö.Ç. 7 Devletlerin ekonomik dalgalanmalarla baş edebilmek için kullandıkları değişkenleri açıklar 4
D.Ö.Ç. 8 Ekonomik şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 9 Günlük ekonomik haberleri ders kapsamında öğretilen kavramlar çerçevesinde analiz eder 4
D.Ö.Ç. 10 Büyüme göstergelerinin ne ifade ettiğini anlar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20