İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Pazarlama
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601584 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL CELEP
Koordinator E-mail ecelep selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Pazarlama dersi, öğrencilerin pazarlama, pazarlamanın tarihsel gelişimi, pazarlama kavramları, pazarlama karması bileşenleri hakkında bilgi edinmesini amaçlar. Aynı zamanda, değişen rekabet ortamında ve değişen teknolojik koşullara bağlı olarak yeni bileşenleri kapsamına dahil eden yeni pazarlama karması ve unsurları ile modern pazarlama yöntemlerinin tanımlanmasını amaçlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı ders anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Pazarlama kavramı ve tarihsel gelişimi Ömer Baybars Tek Pazarlama İlkeleri, Beta Basım
2 Pazarlama Sistemi ve Yönetimi Çağatay Ünüsan,Mete Sezgin, Pazarlama İlkeleri, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2007.
3 Geleneksel ve Modern Pazarlama Karması Ömer Baybars Tek Pazarlama İlkeleri, Beta Basım
4 Ürün Stratejileri ve Ürün Yönetimi Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
5 .Fiyatlandırma stratejileri ve fiyatlandırma yönetimi Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
6 Dağıtım kanalları Çağatay Ünüsan, Mete Sezgin, Pazarlama İlkeleri, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2007
7 Tutundurma stratejileri Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
8 Ara sınav (vize) haftası Ara sınav (vize) haftası
9 Satış Yönetimi Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
10 Pazarlama Bilgi Sistemi Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
11 Pazarlama Araştırmaları Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004
12 Modern Pazarlama Stratejileri Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Pazarlama, Günay Ofset, Konya, 2012.
13 .Tüketici Davranışları Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
14 Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
15 Pazarlamada Kontrol ve Sosyal Sorumluluk Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 25 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Pazarlama, modern pazarlama, postmodern pazarlama, pazarlama karması kavramı, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, hedef pazar seçimi, konumlandırma, modern pazarlama yöntemleri vb. konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olur. Ve bu kavramları iktisadi açıdan yorumlayabilme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Pazarlama fonksiyonu ve ilgili bulunan diğer konularla alakalı olarak görev aldığı alanlarda takım çalışması yapar ve elde etmiş olduğu bilgileri takımı ile paylaşır. Pazarlama fonksiyonunu da kapsayan iktisat biliminin sosyal bir bilim olduğu bilincini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Pazarlamanın çeşitli bölümlerinde görev aldığı alanlarda meydana gelebilecek sorunları tanımlayarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. Genel işletme yönetimi ve pazarlama uzmanı özelliği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Pazarlama araştırması, pazarlama plan ve politikalarının oluşturulmasında iktisadi yönden bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Pazarlamadan sorumlu insan kaynaklarının yönetilmesi konusunda önemli bilgiler edinir ve bu beceriyi mikro iktisadi açıdan kullanabilir. 3
D.Ö.Ç. 6 Yatırım yapılacak yeni hedef pazarlar için gerekli olan yatırım projelerinin hazırlanması ve analiz edilmesi becerisini kazanır. Bu beceriyi makro iktisadi açıdan kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Pazarlama stratejisi, pazarlama politikası ve pazarlama planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi açısından gerekli bilgileri edinmiş olur ve bu bilgileri uluslararası iktisat açısından da yorumlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Ulusal ve uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için oluşturulması ve kullanılması gereken strateji, taktik ve tekniklerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olur ve bu bilgileri iktisadın alt dalları açısından da yorumlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Pazarlama yöneticisi ve reklamcılık gibi pazarlama ve tutundurma ile ilgili yetkinlikler kazanır ve Türkçe gibi yabancı dilde de yazılı iletişim becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 10 Yerel ve uluslar arası pazarlarda faaliyette bulunulması için gerekli olan yasal koşulların sağlanması için edinmiş olduğu hukuk, muhasebe, istatistik ve ekonometri bilgisini kullanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20