İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   REKABET POLİTİKALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601581 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. M. OKAN TAŞAR
Koordinator E-mail otasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. M. OKAN TAŞAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör.Perihan Hazel Kaya
Dersin Amacı Rekabet kavramının tanımlanması, ekonomik sistemlerde rekabet işleyişinin anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rekabet etkinliğinin öğrenilmesi. Monopolleşme, sektörel yoğunlaşma ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerinin yorumlanmasına yönelik genel bilgi sahibi olunması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,soru cevap,tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İktisadi analize ilişkin genel kavramlar M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
2 İktisadi sistemler ve rekabet M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
3 Tam rekabet piyasalarının işleyiş özellikleri. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
4 Monopol piyasalar, çeşitleri ve gerekçeleri M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
5 Rekabet kavramı ve ölçülmesine yönelik yaklaşımlar M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
6 Piyasa Yoğunlaşma Oranı, belirleyen faktörler ve ölçülmesi M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
7 Fiyat, marjinal maliyet ve firma karlılığının, tam rekabet-monopol karşılaştırması. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
8 ARA SINAV
9 Monopol işleyişin bozucu etkisi, kaynak dağılımı, gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin ve analizi M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
10 Rekabeti bozucu eylemler ve anlaşmaların piyasa süreci üzerindeki etkilerinin analizi M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
11 Rekabeti bozmaya yönelik firma faaliyetlerinin açıklanması ve önlenmesi. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
12 Rekabete işlerlik kazandırmaya yönelik düzenlemeler ve regülasyon uygulamaları M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
13 Rekabet Kurumu ve karar alma süreci M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
14 Rekabet Kurumu uygulamalarının piyasa ve rekabet işleyişi üzerindeki etkileri M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
15 final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Rekabeti ve rekabetin fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 3 3.Rekabetin ölçümüne yönelik yaklaşımları ve rekabetin ölçülmesini ana hatlarıyla belirtir. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Piyasa yoğunlaşma oranı kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 5 5.Lerner Endeksi''nin hesaplanmasını ve bu endeks yardımıyla sektörel yoğunlaşmanın analizini yapar. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Fiyat, marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunlarla sektörel yoğunlaşma arasındaki ilişkileri analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 7 7.Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile rekabet etkinliği arasındaki ilişkileri ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 8 8.Monopolleşme eğilimini, monopol işleyiş yapısını açıklar ve bunları ölçer. 3
D.Ö.Ç. 9 9.Monopol piyasalarda firma dengesini, tam rekabet piyasalarında firma dengesiyle karşılaştırır ve karlılık analizi yapar. Monopol piyasaların bozucu etkilerini analiz eder ve iktisadi etkinliğin özelliklerini ve sınırlarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 10.Rekabeti bozmaya yönelik uyumlu eylemleri, kartel-trust yapılarını tanımlar, çeşitleri ve sistemlerini tartışır. Rekabeti korumaya yönelik yasal süreçleri açıklar ve bunların ortak niteliklerini tanımlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20