İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   ENDÜSTRİ İKTİSADI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601574 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER SÖNMEZ
Koordinator E-mail alpersonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin endüstri iktisadının temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını, bu konulara hakim olarak fikir yürütebilmelerini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 0 65 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru ve cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonomik Organizasyon, Firma, Endüstri, Piyasa Kavramları, Yapı- Davranış-Performans Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
2 Piyasa Yapısı-Ekonomik Başarı İlişkisinde Kullanılan Modeller, Firmalarda Ar-Ge Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
3 Endüstri Yapısını Belirlemek İçin Kullanılan Yöntemler: Yoğunlaşma İndeksi Yöntemi, Talep ve Maliyet Yöntemi, Ölçek Ekonomileri Yöntemi Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
4 Farklı Endüstri Yapılarında Firmalar: Rekabet Modeli Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
5 Monopol Modeli, Monopson, Monopolcü Rekabet Piyasası, Oligopol Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
6 Firmalar Arasında Rekabet ve İşbirliği, Kartel Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
7 Firmalar Arası Anlaşmalar: Oligopolistik Koordinasyona Yardımcı Olan Faktörler Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
8 Ara sınav
9 Firmalar Arası Anlaşmayı Engelleyen Faktörler Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
10 Endüstride Giriş ve Çıkışlar Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003),
11 Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama: Tüketici Artığının Ele Geçirilmesi, Fiyat Farklılaştırması Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
12 Zamanlararası Fiyat Farklılaştırması: Çift Yönlü Tarife, Birlikte Veya Paket Halindeki Satışlar, Reklam Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003),
13 Asimetrik Bilgi ve Piyasa Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
14 Asimetrik Bilgi ile Karşılaşılan Sorunlar Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
15 Asimetrik Bilgi Problemini Gidermeye Yardımcı Yollar Çoban,Orhan, Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Endüstri iktisadının temel kavramları ile ilgili kavramları ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Farklı piyasa yapılarında piyasa ve firma başarısını değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 3 3) Firmaların farklı piyasa yapılarında karar süreçlerini karşılaştırıp ve gerçek dünyada yaşananları yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 4 4) Piyasa yapısı ile firma performansları arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 5 5) Aksak rekabet piyasalarında firmaların üretim süreçlerini açıklar. 3
D.Ö.Ç. 6 6) Piyasa yapısını, davranışlarını ve performansını tartışır. 4
D.Ö.Ç. 7 7) Piyasa yapısının tüketicilerin refahını nasıl etkilediğini değerlendirir. 2
D.Ö.Ç. 8 8) Monopoliye karşı haksız rekabet kanununa aşina olur. 2
D.Ö.Ç. 9 9) Reklam ve fiyat farklılaştırması gibi farklı politikaların tüketicinin refahını nasıl etkilediğini tartışır. 2
D.Ö.Ç. 10 10) Basit düzeydeki niceliksel tekniklerin mikro iktisadi sorunların analizinde kullanma yeteneğine sahip olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20