İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601550 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. HALDUN SOYDAL
Koordinator E-mail hsoydal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. HALDUN SOYDAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Şükrü SÜRÜCÜ
Dersin Amacı Bu dersin amacı paranın rolü hakkında bilgi vermek ve paranın temel makroekonomik göstergelerle nasıl ilişkili olduğunu ortaya koymaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Vaka analizi, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Paranın Ekonomideki Yeri ve Önemi Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
2 Para, Üretim ve Enflasyon Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
3 Para Talebi I: Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi, Keynesin Likidite Tercihi Teorisi Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
4 Para Talebi II: Friedmannın Modern Miktar Teorisi Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
5 Para Arzı I: Merkez Bankası Bilançosu Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
6 Para Arzı II: Parasal Taban ve Para Arzı Süreci Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
7 Neoklasik-Keynesgil Sentez Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
8 Ara Sınav
9 Faiz Teorileri, Enflasyon ve Para I: Klasik, Ödünç verilebilir Fonlar ve Keynesyen Faiz Teorileri Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
10 Faiz Teorileri, Enflasyon ve Para I: Faiz Oranlarının Vade Yapısı Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
11 Döviz Kurlarının Belirlenmesi Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
12 Para ve Enflasyon Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
13 Para ve İktisadi Büyüme Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
14 Para İkamesi I Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
15 Para İkamesi II Para, Banka ve Finansal Sistem (Doç. Dr. Mehmet Günal)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Paranın Tanımı ve Fonksiyonlarını betimler. 4
D.Ö.Ç. 2 Paranın Tarihçesini ortaya koyar. 4
D.Ö.Ç. 3 Farklı para teorilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Para piyasalarını analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Faiz oranlarının nasıl belirlendiğini anlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Döviz kurlarını, farklı para birimleri ile belirlenmiş varlıkların getirilerini hesaplama ve karşılaştırmada kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Faiz oranlarının belirlendiği ulusal para piyasalarını tanımlayabilme ve tartışabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Klasik ve Paracı Yaklaşımlar, Keynesyen ve Neo Keynesyen yaklaşımları irdeler ve kıyaslar. 4
D.Ö.Ç. 10 Para Talebi Denklemi Para Talebi Dolanım Hızı ve Parasal Hedefleme uygulamalarını analiz eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20