İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Uluslararası Ekonomi Politik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601549 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET ALAGÖZ
Koordinator E-mail malagoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET ALAGÖZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Günümüz dünya sisteminin ve bu sistemden kaynaklanan ilişkilerin ekonomik mantığını anlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,sınav ve ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Küreselleşme veya Kapitalizmin Egemenliği Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
2 Küreselleşme ile ilgili Gerçekler Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
3 Dünya Para Sistemleri Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
4 IMF ve Geçiş Ekonomileri Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
5 Dünya Ticaret Sistemi Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
6 Dünya Yatırım Sistemi Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
7 Dünya Servis Ticareti Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
8 Ara sınav
9 Küreselleşme ve Emek Piyasası Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
10 Küreselleşme ve Devlet Dünya Ekonomi Sistemi,Prof.Dr.Vural Fuat Savaş
11 Uluslar arası Ekonomi Politik Teorileri Küresel Güç ve Refah, Muhittin Ataman
12 Neoliberalizm,Küreselleşme ve Devletin Sosyo ekonomik Rolü Küresel Güç ve Refah, Muhittin Ataman
13 Dış Ticaret Teorileri ve Uluslar arası Ekonomi Politik Küresel Güç ve Refah, Muhittin Ataman
14 Çok uluslu Şirketler ve Uluslar arası Ekonomi Politik Küresel Güç ve Refah, Muhittin Ataman
15 Genel Değerlendirme Küresel Güç ve Refah, Muhittin Ataman
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kapitalizmin ve onun günümüzde ulaşmış olduğu evre olarak küreselleşmenin işleyiş mekanizmaları incelenmektedir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki ilişkiler incelenmektedir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Küreselleşmenin işletici kurumları olan Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü'nün işlevleri ele alınmaktadır 4
D.Ö.Ç. 4 4. Dünya ekonomisini anlama ve ülke ekonomileri dünya ekonomisi ile ilişkileri içinde değerlendirilmektedir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Hızlı ve yoğun bir küreselleşme safhasından geçen, ekonomik krizin etkisindeki dünyayı ve özellikle son dönemde, küresel ekonomi ve siyaset ile hızlı bir etkileşim ve bütünleşme içerisine giren Türkiye'yi anlama, açıklama ve değiştirme çabası üzerinde durulmaktadır. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Devlet?piyasa ilişkisi ve çatışması, refah oluşumunda yapı taşları ve karşılıklı ilişkiler, hegemonya, liberal ve karşıt görüşler ifade edilmektedir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. küreselleşme olgusu, uluslararası sistemde uluslararası aktörlerin rolü, gelişmişlik, finansal krizler, sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınmaktadır.. 4
D.Ö.Ç. 8 8. İktisadi düşüncenin günümüz yansımaları örneklendirilmektedir. 4
D.Ö.Ç. 9 9. gerek devletler bazında gerekse uluslararası düzeyde siyaset ve ekonomi arasındaki ilişki farklı kuramsal perspektiflerden incelenmektedir 4
D.Ö.Ç. 10 10. dış ticaret teoilerinin evrimi, dış ticaret ve kalkınma uluslararası iktisat politikası, amaç ve araçları dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin dinamikleri üzerinde durulmaktadır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20