İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Ekonometri I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601547 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER SÖNMEZ
Koordinator E-mail alpersonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Savaş ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Mustafa GERÇEKER
Dersin Amacı Ekonometrik tahminleme metodları kullanarak ekonomik analiz etmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel İstatistikî Kavramlara Genel Bir Bakış, Olasılık ve Rassal Değişkenler, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Olasılık Dağılımının Özellikleri, Önemli Olasılık Dağılımları, Veri Kaynakları Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
2 Regresyon Analizi, İstatistiksel İlişki ile Deterministik İlişkinin karşılaştırılması, Regresyon ve Korelasyonun Karşılaştırılması, Ekonometri Terminolojisi ve Notasyonu Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
3 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Temel Kavramlar ve EKK, Lineerlik Kavramı, Rassal Hata Terimi Kavramı Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
4 İki Değişkenli Regresyon Analizi: EKK ve Özellikleri, EEK Yöntemi, CLRMin varsayımları, EKK tahmincisinin özellikleri Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
5 Klasik Lineer Regresyon Modeli (CNLRM), Normallik Varsayımı, Normallik Varsayımı Altında EKK Tahmincilerinin Özellikleri, Maksimum Olabilirlik Yöntemi Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
6 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Testi, Aralık Tahminlemesi, Güven Aralığı, Hipotez Testi Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
7 Fonksiyonel Yapıların Seçimi, Linear Modeller, Logaritmik Modeller, Semi Log Modeller, Reciprocal Modeller Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
8 VİZE Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
9 Çoklu Regresyon Analizi: Tahminleme Problemi, Çoklu Regresyon Modellerinin Yorumlanması, Kısmı Regresyon Katsayılarının Yorumlanması Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
10 Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu, Çoklu Regresyon modellerinde hipotez testi, F Testi, Chow Testi Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
11 Kukla Değişken Regresyon Modelleri, ANOVA Modeller, ANCOVA Modeller, Dummy Değişken Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
12 Çoklu Eşdoğrusallık, Tam çoklu doğrusallık durumunda EEK yöntemi, Eksik çoklu doğrusallık durumunda EKK yöntemi, Çoklu doğrusallığın yol açtığı sorunlar, Çoklu Doğrusallığın Varlığının Belirlenmesi, Çözüm Yöntemleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
13 Çok Değişirlilik, Çok değişirlilik durumunda EKK yöntemi, Çok değişirliliğin yol açtığı sorunlar, Çok değişirliliğin Belirlenmesi, Çözüm Yöntemleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
14 Kendiyle İlgileşim, Kendi ile ilgileşim durumunda EKK yöntemi, Kendi ile ilgileşimin açtığı sorunlar, Kendi ile ilgileşimin belirlenmesi, Çözüm Yöntemleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
15 Ekonometrik Modelleme: Model Belirleme, Model Seçim Kriterleri, Model Belirleme Hataları, Model Belirleme Hatalarını Sonuçları, Model Belirleme Hatalarının Test edilmesi, Ölçüm Hatası Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel ekonometrik kavramları tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Temel düzeydeki ekonometrik problemleri çözer 4
D.Ö.Ç. 3 Temel ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 4 Temel ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 5 Ekonometrik paket programları kullanır 4
D.Ö.Ç. 6 Ampirik bir proje tasarlayabilme ve sonuçlandırır 4
D.Ö.Ç. 7 Ekonometrik analiz yapar 4
D.Ö.Ç. 8 Ekonometrik analiz sonuçlarını yorumlar 4
D.Ö.Ç. 9 Ekonometrik analiz sonuçlarını iktisadi açıdan açıklar 4
D.Ö.Ç. 10 Takım çalışması yapar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20