İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Uluslararası İktisat Teorisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0601503 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. FATİH MANGIR
Koordinator E-mail fmangir selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Şükrü Sürücü
Dersin Amacı Uluslararası iktisadi sistemin işleyişi, teorik olarak ele alınacaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Uluslararası Ticarete Giriş Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
2 Erken Dönem Ticaret Kuramları Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
3 Klasik Ticaret Kuramı ve Açılımları Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
4 Neoklasik Ticaret Kuramı Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
5 Teklif Eğrileri ve Uluslararası Ticaret Hadleri Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
6 HecksherOhlin Ticaret Kuramı Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
7 Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret Krugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds.
8 Vize
9 Uluslararası Faktör Hareketleri Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
10 Ulusötesi Şirketler ve Ticaret Kuramı Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
11 Ticaret Politikası ? Araçlar ve Etkileri Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
12 Müdahaleci Ticaret Politikaları Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
13 Ekonomik Bütünleşme Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
14 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
15 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 28
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 36
Final : 1 39
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Klasik ve Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Dış ticarette arz ve talep modellerini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 3 Ülkelerin neden birbirleriyle ticaret yaptığını yorumlar 4
D.Ö.Ç. 4 Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin (Ricardo ve HOS model) serbest ticareti nasıl açıkladığını tartışır 4
D.Ö.Ç. 5 Alternatif ticaret teorilerinin serbest ticarete bakışını değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 6 Alternatif ticaret politikalarının avantaj ve dezavantajlarını analiz eder 4
D.Ö.Ç. 7 Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin farklılıklarından hareketle neden farklı politikalara ihtiyaç duyabileceklerini tartışır 4
D.Ö.Ç. 8 Ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizinde kullanılan deneysel metotların gerçekçiliğini sorgular 4
D.Ö.Ç. 9 Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınma üzerine etkisini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 10 Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşları iktisadi entegrasyon teorisi kapsamında değerlendirir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20