İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Bütçe ve Kamu Finansmanı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0601454 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. SAVAŞ ÇEVİK
Koordinator E-mail scevik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Savaş Çevik
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Seyit Taha Ketenci
Dersin Amacı Kamu bütçesi ve bütçe türlerini, geliştirilen bütçe sınıflandırma ve sistemlerini kamusal karar alma sürecine uygun olarak incelemektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kamu bütçesinin fonksiyon ve ilkeleri Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
2 Bütçe sistemleri, farklılıkları, bütçe ilkeleri yönünden değerlendirmesi Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
3 Bütçe sınıflandırmasına esas teşkil eden analitik bütçe sınıflandırması, (ABS) Harcamalar-Gelirler ve açık ve Fazlanın sınıflandırması Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
4 Stratejik plana dayalı performansa esaslı bütçeleme unsurları veya hazırlama safhaları Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
5 Merkezi yönetim bütçe sürecinin, hazırlama, görüşülme ve kanunlaştırma, uygulama ve denetim safhaları Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
6 Bütçenin çok yıllı hazırlanmasına ilişkin işlemler ve Orta vadeli harcama plan ve programı ile ilişkisi Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
7 Türkiye´de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile uygulamaya konulan iç denetim ile Mali Kontrol´un önemi, özellikleri ve aralarındaki farklar Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
8 Ara Sınav
9 Merkezi yönetim bütçesine göre edinilen bilgileri kullanarak diğer bütçe türlerini de öğrenme ve değerlendirme Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
10 Türkiye´de kamu ihale sistemi ve Merkezi yönetim bütçesinden pay alan idarelerle Mahalli idarelerin satın alma türleri ve bunlara ilişkin parasal sınırlar Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
11 Bütçe dengesini ve bütçe politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkilerini inceleme ve değerlendirme Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
12 Devlet muhasebe sistemi ve Bütçe uygulamaları çerçevesinde Devlet Muhasebesi Kayıtları ( Monografi ) Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
13 Türkiye'de Bütçe Sistemleri ve Gelişimi Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
14 Türkiye'de son yıllarda uygulanan bütçe politikaları, nedenleri, amaçları ve sonuçları Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
15 Genel Değerlendirme Kamu Ekonomisi, Fatih Savaşan, 2013 Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası (Teori ve Türkiye Uygulaması ), Abdullah Keskin, Hüseyin Şen, İsa Sağbaş,2004
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kamu bütçesini fonksiyon ve ilkeleri ile tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Bütçe sistemlerini tanır farklılıklarını ayırt eder ve bütç ilkeleri yönünden değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 3 Bütçe sınıflandırmasına esas teşkil eden analitik bütçe sınıflandırmasını (ABS) Harcamalar-Gelirler ve açık ve Fazlanın sınıflandırması yönünden açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Stratejik plana dayalı performansa dayalı bütçelemeyi unsurları veya hazırlama safhaları ile bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Merkezi yönetim bütçe sürecini, hazırlama, görüşülmesi ve kanunlaştırma, uygulama ve denetim safhaları itibariyle bilir ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 6 Bütçenin çok yıllı hazırlanmasına ilişkin işlemleri ve Orta vadeli harcama plan ve programı ile ilişkisini bilir ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye´de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile uygulamaya konulan iç denetim ile Mali Kontrol´un önemini, özelliklerini ve aralarındaki farkları bilir 4
D.Ö.Ç. 8 Merkezi yönetim bütçesine göre edinilen bilgileri kullanarak diğer bütçe türlerini de bilir ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye´de kamu ihale sistemini ve Merkezi yönetim bütçesinde pay alan idarelerle Mahalli idarelerin satın alma türlerini ve bunlara ilişkin parasal sınırları bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Bütçe dengesini ve bütçe politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkilerini inceler ve değerlendirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20