İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Mikro İktisat II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0601450 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET MUCUK
Koordinator E-mail mehmetmucuk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET MUCUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Piyasalarda firma davranışlarının ve karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, genel refah ekonomisi ve mikro ekonomik piyasa başarısızlıklarının tespit edilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 0 65 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Üretim Maliyetleri: Kısa Dönem Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
2 Üretim Maliyetleri: Uzun Dönem Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
3 Ölçeğe Göre Getiri, Ölçek Ekonomileri, Alan Ekonomileri, Dışsal Ekonomiler Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
4 Tam Rekabet Piyasası: Piyasa Dengesi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
5 Tam Rekabet Piyasası: Kısa Dönem Firma Dengesi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
6 Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Kar Durumları Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
7 Tam Rekabet Piyasası: Uzun Dönem Firma Dengesi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
8 VİZE
9 Monopol Piyasa, Kavram, Türler, Ortaya Çıkış Nedenleri Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
10 Monopolde Kısa Dönem Firma Dengesi Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
11 Monopolün Düzenlemesi, Fiyat Farklılaştırılması Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
12 Monopolcü Rekabet Piyasası Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
13 Oligopol Piyasa: Anlaşmalı Modeller Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
14 Oligopol Piyasa: Anlaşmasız Modeller Mikro İktisada Giriş-Mehmet Mucuk-Billur Yayınevi
15 Oyun Teorisi Erdal Ünsal, Mikro İktisat
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 - - -
Final   - - 1 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Piyasaları rekabet unsuru açısından sınıflandırabilir 4
D.Ö.Ç. 2 Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesini Analitik Olarak Açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem İçin Alternatif Kar Durumlarının Oluşumunu Analitik Olarak Açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Monopol Piyasada Firma Dengesini Analitik Olarak Açıklar 4
D.Ö.Ç. 5 Monopol Piyasada Kısa Dönem İçin Alternatif Kar Durumlarının Oluşumunu Analitik Olarak Açıklar 4
D.Ö.Ç. 6 Monopolün Düzenlenmesine Yönelik Uygulamaları Analitik Olarak Açıklar 4
D.Ö.Ç. 7 Monopson piyasasının yapısını ve işleyişini açıklar 4
D.Ö.Ç. 8 Monopolcü Rekabet Piyasasındaki Denge Koşullarını Açıklar 4
D.Ö.Ç. 9 Oligopol Türlerine Göre Denge Analizleri Yapar 4
D.Ö.Ç. 10 Oligopolde Oyun Teorisini Açıklar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20