İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   TİCARET HUKUKU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0601356 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. MUSTAFA ESER CİNBAŞ
Koordinator E-mail av.esercinbas gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ticaret hukukunun tarihçesi, kaynakları, Türk Ticaret Kanunları ve birbirlerinden farkları gibi konularda genel bilgiler verildikten sonra, ticari işletme, tacir ve ticari iş gibi ticari işletme hukukunun başat kavramlarında hukuk öğrencilerinin bildirilmesi amaçlanır. Adi şirket ve ticaret şirketlerinin temel yapısı ve şirketler hukukundaki temel problemler incelenir. Teorik olarak ortaya konulan bilgiler uygulama örnekleri ve Yargıtay kararları ile somutlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ticaret işletme hukukunun tarihçesi ve kaynakları hakkında bilgi verilir. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
2 Ticari işletme kavramı, ticari işletmeye ilişkin hukuki işlemler, ticari işlemenin devri ve rehni anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
3 Ticari iş, ticari iş olmanın sonuçları ve ticari hükümler anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
4 Ticari iş, ticari iş olmanın sonuçları ve ticari hükümler anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
5 Ticari davalar hakkında bilgi verilir. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
6 Tacir sıfatının kazanılması ve kaybı ile tacir olmaya bağlanan sonuçlar anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
7 Acente, simsar, komisyoncu gibi bağlı olmayan tacir yardımcıları anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
8 Ara Sınav Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
9 Şirketler hukukuna giriş anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
10 Adi şirket anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
11 Kollektif Şirket, Komandit Şirket ve Kooperatifler anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
12 Anonim şirket ve kuruluşu hakkında bilgi verilir. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
13 Anonim şirkette yönetim kurulu ve genel kurul anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
14 Anonim şirkette pay sahibinin hakları ve borçları anlatılır. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
15 Limited şirketler, işleyişi ve organları, sona ermesi hakkında bilgi verilir. Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku Karahan, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Sami Karahan, Şirketler Hukuku.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Taciri diğer gerçek ve tüzel kişilerden ayırabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Tacir olmanın getirdiği sorumluluk ve hakları bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Ticari iş adi iş ayrımı yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4)Ticari davaların hangi mahkemelerde görüleceğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5) Marka çeşitleri ve markanın korunması hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6) Ticari defterlerin delil niteliği hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 7 7) Ticari temsilci, acente ve simsar gibi tacir yardımcılarının hak ve sorumluluklarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8) Adi şirketi öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 9 9) Şirketler topluluğunu ve ticaret şirketlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 10) Anonim şirketin organları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 11 11) Limited şirketin organları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 12 12) Kooperatifler hakkında bilgi sahibi olunur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20