İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0601354 3 / 3 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR.ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL
Koordinator E-mail kursunel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR.ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. Bilgisayar ve Programı seçimini yapabilme becerisi kazandırma. Muhasebe Paket Programları, Entegre/Ticari Muhasebe modüllerinin çalıştırılması ve muhasebe süreci ile ilgili genel teorik bilgilerin uygulamalı olarak verilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
DERS TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK VERİLMEKTEDİR.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilgisayar donanım ve işletim sistemlerinin tanıtılması Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
2 Paket programların amaçları ve bu programların muhasebe ve finans konularında kullanımına ilişkin uygulamalar Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
3 Özel muhasebe paket programlarının tanıtılması ve kullanımı Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
4 Muhasebe kodlama sistemleri Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
5 Muhasebe paket programları modülleri Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
6 Muhasebe paket programları modülleri Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
7 Stok modülü ve kullanımı Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
8 Ara Sınav Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
9 Sipariş modeli ve kullanımı Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
10 Muhasebe modülü ve kullanımı Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
11 Mizan düzenleme ve sonuç işlemleri Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
12 Mali tabloların düzenlenmesi Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
13 Personel modülü ve bordro uygulaması Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
14 Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
15 Örnek uygulamaların programlarda gerçekleştirilmesi Fahri Kurşunel, Mustafa Özkürkçüler BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1-2 Nobel Yayın Dağıtım
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 6 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Muhasebede kullanılan belgeler, paket programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklere sahip olan, 3
D.Ö.Ç. 2 İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilen. 4
D.Ö.Ç. 3 Bilgisayar sistemini tanıyan, bilgisayar ile ilgili temel problemlerin çözümüne yönelik öneriler getirebilen ve muhasebe sistemini verimli bir şekilde kullanabilen 4
D.Ö.Ç. 4 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilme, bilgi ve becerisi kazanır 3
D.Ö.Ç. 5 Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. 3
D.Ö.Ç. 6 Muhasebede kullanılan belgeleri tanıma 3
D.Ö.Ç. 7 Dönemsonu işlemlerini bilgisayarda gerçekleştirme 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarda Raporları düzenleme 3
D.Ö.Ç. 9 Yeni Dönem açma işlemlerini öğrenme 3
D.Ö.Ç. 10 Dönem Aktarma İşlemlerini gerçekleştirebilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20