İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0601353 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. COŞKUN KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF.DR. COŞKUN KUŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatistik ile İlgili Bazı Temel Kavramlar İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
2 Veri, Değişken ve Ölçme Türleri İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
3 Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
4 Ortalamalar İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
5 Değişkenlik ve Bölünme Şekli İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
6 Olasılık Teorisi İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
7 Kesikli Olasılık Dağılımları İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
8 Vize Sınavı
9 Sürekli Olasılık Dağılımları İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
10 Örnekleme Yöntemleri İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
11 İstatistik Tahmin ve Hipotez Testleri İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
12 Parametrik Olmayan Testler İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
13 Regresyon ve Korelasyon Analizi İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
14 İndeksler İstatistik, M.Akif Bakır ve Celal Aydın, Nobel Yayıncılık İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Ders Kitapları
15 Soru Çözümü
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Tanımlayıcı istatistikleri öğrenir ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 2 2.Olasılık dağılımlarını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3.Nokta ve aralık tahmini yapar 4
D.Ö.Ç. 4 4.İstatistiksel çıkarımda bulunur 4
D.Ö.Ç. 5 5.Excel yardımı ile dağıtım analizi yapar 4
D.Ö.Ç. 6 6.Normal dağılım, Ki-kare ve F dağılımlarını öğrenir ve bu test istatistiklerini kullanarak Hipotez testleri uygular 4
D.Ö.Ç. 7 7.Varyans analizi yapar 4
D.Ö.Ç. 8 8.Korelasyonu kullanarak iki değişkenli analiz yapar 4
D.Ö.Ç. 9 9.Basit regresyon analizi yapar 4
D.Ö.Ç. 10 10.Çoklu regresyon analizi yapar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20