İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İktisadi Düşünceler Tarihi-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0601351 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET OKAN TAŞAR
Koordinator E-mail otasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET OKAN TAŞAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Mustafa Tek
Dersin Amacı Bu derste, temel olarak, ideoloji ile iktisadi düşünce arasındaki yakın ilişki incelenmektedir. Bu derste merkantalist öğreti ile liberal öğreti içinde yer alan fizyokrasi ve klasik okul ayrıntılı olarak incelenmektedir. Özellikle, bu öğreti ve okulların sermaye birikimine yönelik çözümlemeleri üzerinde durulmaktadır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,sınav ve ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bir Bilim Olarak İktisadi Düşünce Tarihi Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay,İktisadi Düşünce Tarihi
2 İktisadi Düşünce Tarihinde Temel Tartışmalar Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay,İktisadi Düşünce Tarihi
3 Antik Yunan'da ve Roma'da İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
4 İslam Dininde İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
5 İbn-i Haldun'da İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
6 Ortaçağda İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
7 Osmanlıda İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
8 Ara Sınav
9 Merkantilist Düşüncenin Tarihsel Koşulları Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
10 Fizyokratik İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
11 Klasik İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
12 Klasik İktisatta Yöntem: Ricardo Egemenliği Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
13 Neo-Klasik İktisadi Düşünce Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
14 Neo-Klasik İktisatta Yöntem ve Genel İlkeler Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
15 Klasik İktisada Eleştiriler Prof.Dr.A.Mesut Küçükkalay İktisadi Düşünce Tarihi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Bu ders sonunda öğrenciler ideoloji ile iktisadi düşünce arasındaki ilişkileri kurabilecek 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kurumsal iktisat, Keynesyen iktisat ve sosyalist iktisadi düşüncelerin, iktisat bilimine yaklaşımlarını öğrenip, karşılaştırabilecektir 4
D.Ö.Ç. 3 3. İktisadi Düşüncenin Tahlilinde Yöntem Sorununu tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Merkantilizm ve fizyokrasinin özelliklerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Klasik sistem ve liberal öğretinin özelliklerini sıralar. 3
D.Ö.Ç. 6 6. Marxist ve sosyalist iktisat anlayışını ayırd eder. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Yeni klasik ve monetarist anlayışın temel fikirlerini ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 8 8. İktisadi düşüncenin günümüz yansımalarını örneklendirir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Osmanlı İktisadi Düşünce Yapısının özelliklerini tanır 4
D.Ö.Ç. 10 10. İktisadi Sistemler Hakkında detaylı bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20