İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   TOPLUM BİLİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0601252 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ
Koordinator E-mail hulyaeski selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Abdullah ÖZÇELİK
Dersin Amacı Sosyolojinin temel düşünce ve kavramları hakkında bir bakış açısı sunabilmeyi hedefleyen dersin birincil amacı öğrencilere nasıl sosyolojik düşünebileceklerini öğretmektir ki bu yaşantımızı pek çok şekilde etkileyen sosyal güçleri anlayabilmemizi mümkün kılacaktır. Bu bağlamda ders temelde üç bölüm olarak kurgulanmıştır. Öncelikle toplumu anlamak amacıyla geliştirilen sosyolojik gelenek ve tartışmalar ele alınacak, sosyolojik gerçekliğin inşa edilmesindeki düşüncelere odaklanılacaktır. Dersin ikinci kısmında sosyal yapıların bireyleri ve grupları nasıl etkilediği analiz edilecek, özellikle sosyal yapıların eşitsizlikleri nasıl yarattığı ve sürdürdüğü sorusu üzerinde durulacaktır. Dersin son bölümünde ise sosyal değişim üzerinde durulacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bir Bilim Dalı Olarak Sosyolojinin Doğuşu Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2010.
2 osyolojinin Kurucu Atası İbn-i Haldun ve Görüşleri Neşet Toku, İlmi Umran İbni Haldunda Toplumbilimsel Düşünce, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002
3 Sosyolojinin Gelişiminde İki Önemli İsim A. Comte ve E. Durkheim Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2010, Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2006,
4 Karl Marx ve Fikirleri Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2010, Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2006,
5 Max Weber ve Fikirleri Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2010, Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2006,
6 Toplumsal Düzen ile İlgili Üç Yaklaşım: Yapısal İşlevselci Yaklaşım, Çatışmacı Yaklaşım ve Simgesel Etkileşimcilik R. Nisbet ve T. Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2010.
7 Toplumsal Düzenin Analizinde Üç Yöntem: Pozitivist, Eleştirel ve Yorumlayıcı Yöntem R. Nisbet ve T. Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2010.
8 Ara Sınav
9 Düzenin İnşası: Kültür D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
10 Kimliğin İnşası: Sosyalizasyon (Sosyalleşme-Toplumsallaşma) D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
11 Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013
12 Toplumsal Düzen ve Kontrol D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
13 Toplumsal Yapı ve Kurumlar D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
14 Toplumsal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
15 Toplumsal Değişim D. M. Newman, Sosyoloji, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 6- Küresel düzeyde meydana gelen değişimlerin yerel düzeydeki olası etkilerini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 2 1-Sosyolojik düşünmeyi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 7- Toplumsal tabakalaşmanın farklı boyutlarını anlama ve kavrama yetisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 4 5- Bireyin düşünce/tutum ve ve davranışlarının şekillenmesinde toplumun ne derecede etkili olduğunu analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 3- Öğrenilen kavram ve kuramları sosyal gerçekliği anlama ve açıklamada kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 8- Toplumsal değişimi ve gelişimi belirleyen unsurları kavrar 4
D.Ö.Ç. 7 2-Sosyolojinin temel kavram ve kurumlarını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 8 4- Kültür ve birey ilişkisini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20