İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İKTİSADİ MATEMATİK-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0601251 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Koordinator E-mail serdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Mustafa TEK
Dersin Amacı Öğrenciye iktisadi olguların matematiksel yöntemlerle nasıl çıkarılacağını göstermek ve elde edilen sonuçların ekonomik olarak ne anlama geldiğini yorumlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Lineer denklemler, eşitsizlikler, doğrular, grafikler Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
2 Temel Fonksiyonlar, Kuadratik fonksiyonlar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
3 Polinomlar ve rasyonal fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
4 Limit ve süreklilik Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
5 Türev alma teknikleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
6 e sabiti, Üstel ve logaritmik fonksiyon türevleri, çarpım ve bölüm türevleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
7 Genel Tekrar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
8 Vize Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
9 Kapalı fonksiyonun türevi ve uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
10 Zincir kuralı Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
11 Birinci ve ikinci türev uygulamaları, Grafik çizim teknikleri, Lhopital kuralı Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
12 Grafik çizim teknikleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
13 Mutlak maksimum minimum ve optimizasyon Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
14 Diferansiyel ve Fark Denklemleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
15 Genel Tekrar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel integral yöntemlerini kullanabilir. Riemann toplamları cinsinden bir eğrinin altında kalan alanı hesaplayabilir ve Analizin temel teoremini kullanarak belirli integral hesaplamalarını yapar 4
D.Ö.Ç. 2 Kısmi integrasyon, değişken değiştirme ve rasyonel fonksiyonun integrali gibi integral alma tekniklerini özümser 4
D.Ö.Ç. 3 Çok değişkenli bir fonksiyon ve türevini alabilir. İki değişkenli bir fonksiyonun, türev yardımıyla maksimum minimum değerleri hesaplar 4
D.Ö.Ç. 4 İki değişkenli bir fonksiyonların integralini alabilir ve çift katlı integral kullanılarak iki değişkenli bir fonksiyonun altında kalan cismin belirli bir bölge üzerinden hacmi hesaplar 4
D.Ö.Ç. 5 Trigonometrik fonksiyonları ve trigonometrik fonksiyonlar için temel türev ve integral metodlarını betimleyebilir ve hesaplar 4
D.Ö.Ç. 6 Bir fonksiyonu cebirsel, nümerik, grafiksel yönleriyle inceler 4
D.Ö.Ç. 7 Bir matematiksel model kurulduğunda ortaya çıkabilen hataların bulunabilmesi ve düzeltilmesini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 8 Özel matematiksel modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 9 İktisadi sorunlar ortaya koyarve ampirik olarak çözer 4
D.Ö.Ç. 10 İktisadi sorunlar modeller ve tahmin eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20