İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İKTİSADA GİRİŞ-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0601250 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ORHAN ÇOBAN
Koordinator E-mail ocoban selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde vermek ve analiz etmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Makro İktisadın kapsamı ve temel kavramlar Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
2 Ekonominin Performansını Ölçme: Milli Gelir Hesaplaması Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
3 Büyüme, Verimlilik, İstihdam ve Enflasyon Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
4 Toplam Harcama ve Milli Gelir Dengesi Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
5 Hükümet ve Maliye Politikası Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
6 Para Arzı Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
7 Para Talebi Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
8 Ara Sınav
9 Denge Faiz Düzeyinin Belirlenmesi ve Para Politikası Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
10 Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
11 Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
12 Emek Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
13 Makro İktisatta Gelişmeler Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
14 Açık Ekonomi Makro İktisadı Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
15 Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları Çoban,Orhan, İktisada Giriş Atlas Akademi Yayınları,4.Baskı, Konya (2013)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Temel makro iktisat kavramlarını öğrenir ve anlar. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Temel Makro iktisat teorilerini anlar. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Değişik yöntemlerle milli gelir hesaplarını yapar. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Maliye ve Para politikasının işleyişini ve etkileşimini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Mal piyasası ve para piyasası arasındaki ilişki yardımıyla politika değişiklerinin etkilerini anlar. 2
D.Ö.Ç. 6 6. Toplam talep ve toplam arz eğrileri yardımıyla fiyat ve milli gelir düzeyindeki değişimleri kavrar. 2
D.Ö.Ç. 7 7. Güncel iktisadi olayları anlar. 2
D.Ö.Ç. 8 8. Harcama çarpanlarını hesaplar. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Maliye politikasını betimler. 3
D.Ö.Ç. 10 10. Para piyasasını tanımlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20