İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   YABANCI DİL I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0601159 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ÖĞR. GÖR. BÜLENT KARA
Koordinator E-mail bulentkr selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik dinleme ve not alma ile akademik konuşma becerisini temin etmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Verb to be Forms of Sentences Cardinal / Ordinal Numbers Days / Months Telling The Time A / An Have Got / Has Got İngilizce Ders Notları (Ahmet Akın), English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
2 Singular / Plural Subject Pronouns Object Pronouns Possessive Pronouns Possessive Adjectives Reflexive Pronouns There is / There are Main Approach (Cahit Şeremet & Mehmet Öztuna)
3 This / That / These / Those Some / Any / A Few / A Little / Much / Many Countable Nouns / Uncountable Nouns Some / Any /No / Every (Compound Forms) Definite Article (The) The Gerunds English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
4 The Simple Present Tense The Present Continious Tense The Present Perfect Tense İngilizce Ders Notları (Ahmet Akın)
5 The Present Perfect Continious Tense Question Tags Imperatives How To Ask and Give Directions So am I / Wish Main Approach (Cahit Şeremet & Mehmet Öztuna)
6 The Simple Past Tense The Past Continious Tense The Past Perfect Tense English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
7 Irregular Verbs How Many / How Much Prespositions Adjectives / Adverbs English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
8 Ara Sınav (vize) Midterm Exam
9 Modals - Can (Ability / Possibility) / Could / Be Able ToModals - May / Might (Permission-Possibility) Shall / Should / Ought To / Must / Have To / Has To Would Like To English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
10 Should Have / Must Have / Might Have / Could Have When / While / Before / After / Until When / While İngilizce Ders Notları (Ahmet Akın),
11 In caseBe Going To The Simple Future Tense The Future Continious Tense The Future Perfect Tense Will Be Able To / Will Have To Would Rather / Had Better Main Approach (Cahit Şeremet & Mehmet Öztuna)
12 Where / Which / What / Who / Whom / Whose / Why / How So / Because / Unless / Because Of Noun Clauses Polite Requests If Clauses İngilizce Ders Notları (Ahmet Akın)
13 Also / Too / Either Too / Enough Although / In Spite Of Not Only / But Also İngilizce Ders Notları (Ahmet Akın)
14 So??..That / Such??.That So That / As Soon As / As Coordinating Conjunctions Both / Neither Either??.Or / Neither??..Nor English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
15 Relative Clauses Used To / Be Used To / Get Used To The More??..The More Make / Do Causatives English Proficiency Alive (Ayhan Sezer)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 39
Final : 1 39
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilirler. 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler. 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler. 3
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler ileride karşılarına çıkabilecek toplumsal durumlarda çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler. 2
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler. 4
D.Ö.Ç. 6 Basit, günlük sohbetlere katılabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Ekonomide Genel Denge, Ödemeler Dengesine Parasal Yaklaşım konularında aydınlatır. 1
D.Ö.Ç. 10 Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir. 3
D.Ö.Ç. 11 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 12 Kısa net iletileri kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 13 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 14 Temel dil sınavlarına hazırlık sürecini tamamlamış olur. 4
D.Ö.Ç. 15 Verilen alıştırma ödevleri ile yabancı dilde hızlı soru çözme becerisini kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20