İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0601153 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ.GÖR. MELİKŞAH AYDIN
Koordinator E-mail meliksahaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Toplum düzenini korumak amacı güden hukukun temel prensiplerini öğretmeyi amaçlar
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplum düzeni ve hukuk Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
2 Hukukun kaynakları Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
3 Hukuk kurallarının nitelik ve anlam bakımından uygulanması Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
4 Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
5 Kanunlaştırma kavramı ve amacı Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
6 Kamu hukukunun dalları, anayasa hukuku, idare hukuku Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
7 Ceza hukuku, mali hukuk yargılama hukuku Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
8 Ara Sınav -
9 Medeni usul hukuku, icra iflas hukuku, iş hukuku Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
10 Hak kavramı, hakkın konusu, hakkın sahibi, hakkın çeşitleri Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
11 Hakkın kazanılması ve kaybedilmesi Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
12 Hakların kazanılmasında iyiniyetin korunması Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
13 Dürüstlük ilkesinin uygulanması alanı Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
14 Hakların korunması Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
15 Dava çeşitleri Sümer, Haluk Hadi: Hukuka Giriş, Ankara 2017
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 36
Final : 1 42
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hukuk kavramını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Hak kavramını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Hukuki işlem kavramını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Hukuki işlem çeşitlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 Hakların korunmasını öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20