İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İktisadi Matematik I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0601151 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Koordinator E-mail serdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Mustafa TEK
Dersin Amacı Öğrenciye iktisadi olguların matematiksel yöntemlerle nasıl çıkarılacağını göstermek ve elde edilen sonuçların ekonomik olarak ne anlama geldiğini yorumlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 60 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kümeler ve Sayılar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
2 Üslü ve Köklü Çokluklar, Mutlak Değer Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
3 Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler ve İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
4 Koordinat Düzlemi, Doğru, Parabol Denklemi ve İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
5 Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
6 Limit Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
7 Türev Kavramı ve İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
8 VİZE Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
9 Üstel Fonksiyonlar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
10 Cobb-Douglas Tipi Fonksiyonlar ile İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
11 Logaritmik Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
12 Yüzde ve Binde Hesapları ve Türleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
13 Yüzde ve Binde Hesapları ve Türleri Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
14 Maliyet ve Satış Fiyatları, Kâr-Zarar Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
15 Ortaklık Hesapları, İflas Hesapları ve Uygulamaları Mikro İktisat Soru Bankası (Dr. Savaş Erdoğan), Mikro İktisadi Analiz (Dr. Savaş Erdoğan)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İktisat biliminde kullanılan temel matematik kavramlarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 İktisadi problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine kavuşur. 4
D.Ö.Ç. 3 Problemi doğru çözebilme yetkinliğine ulaşır. 4
D.Ö.Ç. 4 İktisat bilimi ile matematik arasında ilişkiyi kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 İktisadi varsayımların matematik temellerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 Bir fonksiyonu cebirsel, nümerik, grafiksel yönleriyle inceleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Limit teoremlerini, Sıkıştırma teoremini, sağ sol limitleri, sonsuza giden ve sonsuz değerli limitleri, L'Hopital kuralını uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Bir fonksiyonun sürekliliği, türevlenebililrliği,fonksiyon üzerinde bir noktadan geçen teğet doğru denklemi konularını betimlemek ve ekonomideki gelir, gider ve kar kavramlarına uygular. 4
D.Ö.Ç. 9 Bir fonksiyonun grafiğini, maksimum minimum değerlerini ve konveks konkav durumularını çizer ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 10 Ekonomistler için gerekli olan matematik bilgisine sahip olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20