İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. EMEL MİRZA
Fakülte Adı:  TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TEORİSİ
E-Mail :  eselcuk hotmail.com
Telefon : 03322244238
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Selçuk, Emel Karaçor, Zeynep & Yardımcı, Pınar, " The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case ", International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9, , 3687-3692, 2017,( Konferans )

 
Karaçor, Zeynep; Yardımcı,Pınar ve Selçuk, Emel (2015) “Türkiye'de Dış Ticarete Açıklık, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi: Politika Tartışmaları", "Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları"İçinde, Ed. Burcu Güvenek, Çizgi Kitabevi, Eylül, Konya.

Karaçor, Zeynep; Güvenek, Burcu ve Selçuk, Emel (2015) “Türkiye ve OECD Ülkelerinde İlaç Harcamalarında Antibiyotiklerin Payı ve Antibiyotik Tüketimini Belirleyen Faktörler", "Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları" İçinde, Ed. Burcu Güvenek, Çizgi Kitabevi, Eylül, Konya.

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Meram Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.03/07/200706/03/2012
S.Ü. Selçuklu Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.06/03/201210/09/2012
S.Ü. Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.10/09/2012 

 Ek Bilgi

 Dersler