ECON. AND ADM. SCIENCE
ECONOMICS
 
 Name and Surname: Lecturer. EMEL MİRZA
Name of the Faculty:  FACULTY OF MEDICAL HOSPITAL
 
E-Mail  eselcuk hotmail.com
Phone 03322244238
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Selçuk, Emel Karaçor, Zeynep & Yardımcı, Pınar, " The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case ", International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9, , 3687-3692, 2017,( Konferans )

 
Karaçor, Zeynep; Yardımcı,Pınar ve Selçuk, Emel (2015) “Türkiye'de Dış Ticarete Açıklık, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi: Politika Tartışmaları", "Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları"İçinde, Ed. Burcu Güvenek, Çizgi Kitabevi, Eylül, Konya.

Karaçor, Zeynep; Güvenek, Burcu ve Selçuk, Emel (2015) “Türkiye ve OECD Ülkelerinde İlaç Harcamalarında Antibiyotiklerin Payı ve Antibiyotik Tüketimini Belirleyen Faktörler", "Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları" İçinde, Ed. Burcu Güvenek, Çizgi Kitabevi, Eylül, Konya.

 


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Meram Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.03/07/200706/03/2012
S.Ü. Selçuklu Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.06/03/201210/09/2012
S.Ü. Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.10/09/2012 

 Additional Information

 The Courses