İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. HAKAN ACET
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  hakanacet selcuk.edu.tr
Telefon : 0(332)2233030
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2001 

  Akademik Yayınlar:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lise

 

Kuleli Askeri Lisesi

1992

Lise

 

Meram Anadolu Lisesi

1996

Lisans

İktisat

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

2001

Y. Lisans

İktisat

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003

Doktora

İktisat

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009

Doçent

Makro İktisat

 

2017


A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


1.
 Ay, Ahmet, Hakan Acet, Ceyhun Can Özcan. “Testingthe Relationship Between Economic Freedoms and Growth by Panel CausalityApplication: Case of Middle East Countries,” International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, ISSN. 1307-6892, Vol:7, NO: 8, 2013, PP. 936-941.
2. Murat Çetinkaya, Hakan Acet, Savaş Erdoğan. “The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Case Study of  Turkey (1980-2008),” Economic and Environmental Studies. ISSN. 1642-2597, Vol: 11, No: 4, December 2011.
3. Acet, Hakan, Emin Emin. “2008 Küresel Finansal Krizinin ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Makro Ekonomik Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi,” Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. ISSN. 1308-7525, Cilt: 7, Sayı: 3, 2015, ss. 9-21.
4. Mangır Fatih, Hakan Acet. “Serbest Ticaret ve Korumacılık: Avrupa Birliği’nde MallarınSerbest Dolaşımı ve Türkiye’nin Uyumu,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN. 1302-1796, Dr. MehmetYıldız Özel Sayısı, Ocak 2014, ss. 93-108.
5. Acet, Hakan, Burcu Güvenek,  Mahamane Moutari Abdou Baoua. “The Relationship between Inflation and Economic Growth: Time Series Analysis for Niger (1971-2014),” The Journal of Global Academic InstituteBusiness & Economics (JGAIBE). ISSN. 2375-9534, Vol: 2, No: 3,  2016, pp. 154-163.
6. Erdoğan, Savaş, Hakan Acet. “Cari İşlemler Dengesive Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2003-2015),” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). ISSN. 2147-2971, Num: 51, Autumn III, 2016, pp. 539-548.
7. Acet Hakan, Savaş Erdoğan, Melike Köksal. “İhtalat, İhracat ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği,”  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. ISSN. 2148-3043, Yıl: 16 Sayı: 31, 2016, ss. 145-161.
8. 
Güvenek, Burcu, Hakan Acet ve Fatma Akacan “Kasım 2000, Şubat 2001 Krizi ve 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisi ve İstihdamı Üzerine Yansımaları,” The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). ISSN. 2147-2971, Num: 71, Autumn II, 2018, pp. 355-376.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.
 Soydal, Haldun, Hakan Acet. “The Relationship Between Current Deficit And Growth:  The Case Of Turkey,” The 2011 Barcelona European Academic Conference, June 6-9, 2011, Barcelona-Spain, p. 639-643.
2. Acet, Hakan, Yeşim Kubar, Ayşe Esra Peker, M. Göktuğ Kaya. “In Eu Market The Analysis Of Competitive Power Of Turkey Via Globalization Index,” The 2011 Barcelona European Academic Conference, June 6-9, 2011, Barcelona-Spain, p. 625-635.
3. Acet, Hakan, Fatma Nur Yorgancılar.“The Innovation Economy for Sustainable Development,” The 2012 Rome European Academic Conference, June 6-8, 2012, Rome-Italy, p. 773-780.
4. Soydal, Haldun, Hakan Acet, Fatma Nur Yorgancılar. “In The Context of Gender and Globalization, The Division of Labor AndSpecialization,” The 2012 Rome European Academic Conference, June 6-8, 2012, Rome-Italy, p. 761-772.
5. Acet, Hakan. Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: The Case Of Turkey,” The 11th International Conference of the Global Academy of Business & Economic Research, March12-13, 2014, New York-USA, pp. 101-113.
6. Acet, Hakan, Murat Çetinkaya,  Mahamane Moutari Abdou Baoua. “Foreign Trade Relations Between Turkey and North African Countries: The Contribution of this Relationship to the Economic Development,” Global Academic Institute, 2015 Prague International Academic Conference on Business, September 06-09, 2015, Prague-Czech Republic, pp. 131-136.
7. Acet, Hakan. “The Relationship between Capital Formation and Economic Growth Of Niger (1980-2014),” Global Academic Institute, 2016 Prague International Academic Conference on Business & Economics, September 04-07, 2016, Prague-Czech Republic, pp. 199-206.
8. Acet, Hakan, Gül Duran, Onur Çetin. “Yurtiçi Tasarruf,Sabit Sermaye Yatırımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği,” Türkiye Ekonomi Kurumu, 5. UluslararasıEkonomi Konferansı (Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı), (Özet Bildiri), 20-22Ekim 2016, Bodrum-Türkiye, s. 108.
9. Güvenek, Burcu, Hakan Acet ve Orhan Kasap “Relationshipbetween Natural Gas Consumption and Economic Growth: The Example of Turkey,” 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, May 24-26, 2017, Konya-Türkiye, p. 12.
10. Güvenek, Burcu, Hakan Acet, Fatih Mangır, Orhan Kasap. “Relationship between Natural GasConsumption and Economic Growth in Turkey,” VI. International Conference in Economics, July 25-27, 2017, Paris-France, pp. 1-11.
11. Mangır, Fatih, Hakan Acet, Mahamane Moutari Abdou Baoua. “An Empirical Analysis on The Relationship between Trade Openness and Economic Growth in Niger,” VI. International Conference in Economics, July 25-27, 2017, Paris-France, pp. 1-14.
12. Acet, Hakan, Fatih Mangır, Esra Ekinci. “Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Etkisi” I. International Social and EconomicResearch Student Congress, October 12-13, 2017 Konya-Turkey, ISBN:978-605-5194-28-4, pp. 104-110.

13. Mangır, Fatih, Hakan Acet, Mahamane Moutari Abdou Baoua. “Foreign Aid and Economic Growth: Panel Analysis for UEMOA Countries (1980-2014)” I. International Social and Economic Research Student Congress, October 12-13, 2017 Konya-Turkey, ISBN:978-605-5194-28-4, pp. 111-119.

14. Acet, Hakan, Mustafa Tek, Bedriye Tunçsiper and Orhan Kasap. “The Relationship Between Budget Deficit and Current Deficit: The Case of Turkey (1980-2016)” 3. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF2017), December 06-07, 2017 Girne-NorthCyprus, p. 39.

15. Acet, Hakan, Zeynep Karaçor ve Özlem Alkan. “Makro Ekonomik Modeller: Dinamik Stokastik Genel Denge ve Ajan Temelli Modelleme çerçevesinde 2008 finansal krizinin değerlendirilmesi” Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Haziran 18-20, 2018 Taşkent-Özbekistan, ISBN: 978-975-6319-33-8, pp. 242-248.


C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler:


1. Altınok, Serdar, Zeynep Karaçor, Hakan Acet ve Abdulkadir Develi. “Regulation of State and Regulatory Institutions Turkey,” International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, February 19th-24th, 2007, Nicosia-North Cyprus, p. 183.

2. Karaçor, Zeynep, Hakan Acet ve Fatih Mangır. “E-Economyand Electronic Trade: Turkey,” Knowledge Society, Economy & Education Congress, Girne American University, March 24th-26th, 2005, North Cyprus, p. 23.

3. Hakan Acet, Göktuğ Kaya, Murat Çetinkaya, Fatih Mangır. “Root of Japan Developmentand Meiji’s Reform,” Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change, Opole University, May 18th-20th,2010, Opole-Poland, p. 49.

4. Acet, Hakan. “Yeni Binyılda Para: Küresel Mali Yapı,” Международной научно- практическойконференции <<Актульные проблемы социално- экономического развитияКыргызстана,>> Университет дружбынародов ИМ. А. БАТЫРОВА (Peoples’ Friendship University Named After A. BATIROV), May 15th-16th, 2008, Celalabat-Kırgızistan.


D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Poster Olarak Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler:

1.
 Karaçor, Zeynep, Ahmet Ay, Abdulkadir Develi ve Hakan Acet. “Regulation of Natural Gas Markets in World and Turkey Evidence from Konya Natural Gas Application,” International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near EastUniversity, February 19th-24th, 2007, Nicosia-North Cyprus, p. 262.

E. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

1. 
Acet, Hakan. Döviz Kurundan Yurtiçi Fiyatlara Genis Etkisi: Türkiye Uygulaması. Gazi Kitabevi, Basım sayısı: 1, 2015, ISBN: 978-605-344-280-6.
2. Altınok, Serdar, Murat Çetinkaya, Hakan Acet. İktisada Giriş. Gazi Kitabevi, Basım sayısı: Yenilenmiş 3. Baskı, 2015, ISBN: 978-605-344-284-4.
3. Altınok, Serdar, Murat Çetinkaya, Hakan Acet. İktisada Giriş. GaziKitabevi, Basım sayısı: Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 4. Baskı, 2016, ISBN:978-605-344-284-4.
4. Acet, Hakan, Mustafa TEKSektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması. Editörler: Ahmet Ay, Savaş ÇEVİK, Palet Yayınları, Basım sayısı: 1, 2017, ISBN: 978-605-2338-07-7.

F. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. 
Mızırak, Zekeriya, Esra Talaşlı Kabaklarlı, M.Göktuğ Kaya ve Hakan Acet. “Foreign Trade Analysis of Turkish Small and Medium Sized Enterprises in Konya Cıity andan Empirical Study,” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. ISSN. 1308-4208, Cilt. 3,Sayı. 1, 2010, ss. 1-11.

G. 
Diğer Yayınlar:

1. 
Acet, Hakan. “Enflasyon Hedefleme Politikası, Uygulamalar ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Yıl. 5, Sayı. 10, Ekim 2005, ss. 177–203. (Yüksek Lisans Tez Özeti).
2. Acet, Hakan. “Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Rejimi: Teori, Politika ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme,” Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Cilt. 11, Yıl. 9, Sayı. 17, Nisan 2009, ss. 21–50. (Doktora Tez Özeti).
3. Acet, Hakan. “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesine Genişte Zamanlama,” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Cilt: 49,Sayı: 567, 2012, ss. 67-80.
4. Altınok, Serdar, Ahmet Ay ve Hakan Acet. “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Devletin Regülasyonu,” Selçuk Üniversitesi sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. Cilt. 5, Sayı. 2, 2002, ss. 41–64.
5. Karaçor, Zeynep, Ahmet Ay, Hakan Acet ve Murat Çetinkaya.“Güvenirlik İhtiyacı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Politikaları,” Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Yönetim ve Ekonomi). Cilt.12, Sayı. 2, 2005, ss. 211–226.
6. Çetinkaya, Murat, Hakan Acet. “Kısa, Orta ve Uzun VadedeEnflasyon Hedeflemesi Rejimi,” Kamu-İşDergisi. Cilt. 11, Sayı. 4, 2011, ss. 81–101.
7. Altınok, Serdar, Ahmet Ay ve Hakan Acet. “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Devletin Regülasyonu,” Selçuk Üniversitesi sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. Cilt. 5, Sayı. 2, 2002, ss. 41–64.
8. 
Karaçor, Zeynep, Ahmet Ay ve Hakan Acet. “İnternet ve Ekonomi,” SelçukÜniversitesi sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. Cilt. 8, Sayı.1–2, 2005, ss.19–40.

H. Editörlük:

1.
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi.

I. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türkiye Ekonomi Kurumu, Üye, 2011.

J. Ödüller:

1.
 Best Paper Award, Global Academy of Business and Economic Research (GABER), Amerika Birleşik Devletleri, 2014.
2. Tesekkür Belgesi, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2015.

K. Akademik Görevler:

1. Doç. Dr., 2018: 10.04.2018 - 13.04.2018 tarihleri arasında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında Rusenski Universitet "Angel Kanchev" Üniversitesinde ders vermek üzere 5 gün süreyle Bulgaristan’ın Ruse şehrine görevlendirme.

2. Yrd. Doç. Dr., 2014: 22.11.2014 - 29.11.2014 tarihleri arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında Manas Üniversitesinde akademik faaliyetlerde bulunmak üzere, bir hafta süre ile Kırgızistan'ın Bişkek şehrine görevlendirmee.

3. Yrd. Doç. Dr., 2011: 2011 yılında, 2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesi uyarınca Freie Üniversitesinde bilimsel inceleme ve araştırma yapmak ve akademik faaliyetlerde bulunmak üzere, 1 ay süre ile Almanya’nın Berlin şehrine görevlendirme.

4. Öğretim Görevlisi, 2007-2008: 2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesine 4249 sayılı Kanun ile eklenen son fıkra uyarınca 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 1 (bir) yıl süre ile Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Celalabad şehrinde açılan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma ve inceleme yapmak ve akademik faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirme.


L. Çalıştığı Kurumlar:

2017-               Selçuk Üniversitesi (Doç. Dr.), Konya/Türkiye
2010-2017.     Selçuk Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.), Konya/Türkiye.
2009-2010      Selçuk Üniversitesi (Öğr. Gör. Dr.), Konya/Türkiye.
2008-2009      Selçuk Üniversitesi (Arş. Gör. Dr.), Konya/Türkiye.
2007-2008      İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Öğr. Gör.), Celalabad/Kırgızistan.
2001-2007      Selçuk Üniversitesi (Arş. Gör.), Konya/Türkiye.

         2001      Merkez Bankası (Staj),Ankara/Türkiye.
         1999      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Staj), Ankara/Türkiye.

         1999      İktisat Bankası, (Staj), Konya/Türkiye.


  Yönetilen Tezler
1. Mahamane Moutari ABDOU BAOUA, " Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nijer için Zaman Serisi Analizi (1971-2014). ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2014 - 2016, Tamamlandı
2. Emin Emin, " 2008 Küresel Finansal Krizinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve Makedonya Üzerine Makroekonomik Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2014 - 2016, Tamamlandı
3. Melike Köksal, " Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2014 - 2016, Tamamlandı
4. Ghaibullah Shaiq, " Afganistanın İktisadi Gelişimi ve Türkiye ile Olan Ekonomik İlişkilerinin Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , 2012 - 2014, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.28/03/201622/07/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.24/07/201609/08/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.10/08/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSADA GİRİŞ-I
Kamu Kesimi Ekonomisi
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I