İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. FATİH MANGIR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
E-Mail :  fmangir selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234368
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kampüs / Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ2001 

  Akademik Yayınlar:
1. F. Mangır, S. Erdoğan, , " Türkiye'de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011) ", Kurum Dergisi, , , 77-86, ,( Kurum Dergisi )
2. F.Mangır, " Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Fiyat İstikrarı ", Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, , , , ,( Konferans )
3. F.Mangir, A.Ay,T.B.Saraç, " Determinants of foreign direct investment: a comparative analysis of Turkey and Poland ", Economic and Environmental Studies , , , 65-85, 2012,( Diğer )
4. F.Mangır, S.Erdoğan, " MERKEZ BANKASI FİNANSAL İSTİKRAR TEDBİRLERİ: REEL KUR VE KREDİLERİN CARİ AÇIĞA ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , , , 241-259 , 2012,( Üniversite Dersgisi )
5. F.Mangir, H.M.Ertuğrul, " Sermaye hareketliliği, tasarruf ve yatırım ilişkisi: Türkiye örneği ", İktisat İşletme ve Finans , , , 61-87, 2012,( SCI )
6. F.Mangır, S.Erdoğan, " Global Crisis Evaluation: The Application of Fuzzy TOPSIS for Selected Countries ", Global Crisis Evaluation: The Application of Fuzzy TOPSIS for Selected Countries, , , 67-78 , 2011,( Konferans )
7. F.Mangır, " EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS ", Economics, Management, and Financial Markets, , , 67-80 , 2011,( Diğer )
8. F.Mangır, " Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011) ", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , , , 136-149 , 2011,( Üniversite Dersgisi )
9. F.Mangır, A.Kan, " Kırsal Alanda Kadın Emek Gücü ", 3.Yerel Ekonomiler, , , , 2011,( Konferans )
10. Erdoğan, S. ve Mangır, F, " 2008-2009 Dünya Ekonomik Krizi ve BRIC Ülkeleri ", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , , , 5-17 , 2011,( Kurum Dergisi )
11. F.Mangır, " Türkiye'de Tekstil- Hazır Giyim Sektörleri ve Rekabet Gücü ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
12. F.Mangir, H.M.Ertugrul, " Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988 2011 Türkiye Örneği ", Maliye Dergisi , , , , 2012 ,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Erkan Oltulu , " Bütçe Açığı Ve Cari Açık İlişkisi: 1980-2011 Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. Muharrem Korkmaz, " Türkiye'de Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktıisat, 2010 - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Selçuklu Tip Fakültesi13. Mad. Görev.01/02/200228/06/2002
S.Ü. Bariş Çaliş. Ve Uyuşmazlik Yön. Uyg. Ve Arş. Mrk.Merkez Müd.29/01/201628/03/2016
S.Ü. Stratejik Araştirma Merkez MüdürlüğüMerkez Müdür V.18/08/201626/10/2016
S.Ü. Stratejik Araştirma Merkez MüdürlüğüMerkez Müd.27/10/201627/10/2019

 Ek Bilgi

 Dersler