İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET MUCUK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TEORİSİ
E-Mail :  mehmetmucuk selcuk.edu.tr
Telefon : 2234361
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü B109 Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2000 

  Akademik Yayınlar:

Mucuk Mehmet, Sugözü İbrahim Halil (2011), “Sectoral EnergyConsumption and Economic Growth Nexus in  Turkey”, Energy EducationScience and Technology Part  B:  Social and Educational Studies, 3(4).

Erkan Canan, Mucuk Mehmet, UysalDoğan (2010),“The Impact of Energy Consumption on Exports: The Turkish Case”,Asian Journal of Business Management, 2(1).

Mucuk Mehmet, Yılmaz Baki (2010),“The Causality Between Economic Growth and Industrial Energy Consumption inTurkey”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 15(2).

Mucuk Mehmet, Uysal Doğan (2009),“Turkey’s Energy Demand”, Current Research Journal of SocialSciences, 1(3).

Edirneligil Ayşen, Mucuk Mehmet (2015),“The ExternalDebt in the Context of Economic Growth: The Sample of Turkey”, ICSS 2015: 17thInternational Conference on Social Sciences on August, 6-7, 2015 at Amsterdam,The Netherlands.

Ay Ahmet, Mucuk Mehmet, Gerçeker Mustafa (2014),“Product and Country Concentration in Foreign Trade: The Case of Turkey(2003-2012)”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September2013 – St. Petersburg.

Edirneligil, Ayşen, Mucuk Mehmet (2014),“The Effects ofOil Price on Turkish Economic Growth”, 12th International Academic Conference,Prague.

Mucuk Mehmet, Gerçeker Mustafa, Ay Ahmet (2013), “TheRelationship Between International Oil Prices and Current Account Deficit: TheCase of Turkey”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September 2013 – St. Petersburg.

Mucuk Mehmet, Köroğlu Ayşen (2015),“Twin DeficitsHypothesis: The Case of Turkey”, World Academy of Science Engineering andTechnology WASET.

Ay Ahmet, Mucuk Mehmet, GerçekerMustafa (2014), “Product and Country Concentration in ForeignTrade: The Case ofTurkey (2003-2013)”,14th International Academic Conference, Malta.

Mucuk Mehmet, Edirneligil Ayşen, Gerçeker Mustafa(2017), “The Relationship Between Unemployment Rate and Economic Growth: TheCase of Turkey”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1).

Özşahin Şerife, Mucuk Mehmet, Gerçeker Mustafa (2016),“Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T ÜlkeleriÜzerine Panel ARDL Analizi”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,4(4).

Mucuk Mehmet, Gerçeker Mustafa, Edirneligil Ayşen (2016), “Dünya Petrol Fiyatları ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(4).

Uysal Doğan, Özer Hüseyin, Mucuk Mehmet (2009), “DışBorçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007), AtatürkÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4).

Mucuk Mehmet, Uysal Doğan (2009), “Türkiye EkonomisindeEnerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi(157).

Uysal Doğan, Mucuk Mehmet, Alptekin Volkan (2008), “Türkiye Ekonomisinde Vektör Otoregresif Model ile Enflasyon Büyüme İlişkisininAnalizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8).

Uysal Doğan, Mucuk Mehmet (2009), “Türkiye EkonomisindeKamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Finans Politik & EkonomikYorumlar(527).

Mucuk Mehmet, Alptekin Volkan (2008), “Türkiye deVergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi(1975-2006)”, MaliyeDergisi(155).

Uysal Doğan, Mucuk Mehmet, Alptekin Volkan (2008), “Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Faiz ve Kur İlişkisi”,Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi(15).

Altınok Serdar, Ay Ahmet, Karaçor Zeynep, Erdoğan Savaş, Mucuk Mehmet (2006), “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticariİlişki: Mevcut Durum, Geleceğe Yönelik Önlem ve Öneriler”, ÜLKÜMÜZ (5).

Ay Ahmet, Karaçor Zeynep, Mucuk Mehmet, Erdoğan Savaş (2004), “Bütçe Açığı Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği(1992-2003),Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12).

Uysal Doğan, Erdoğan Savaş, Mucuk Mehmet (2004), “Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 1992-2003”,Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi(8).

Ay Ahmet, Erdoğan Savaş, Mucuk Mehmet (2004), “Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Üzerine Bir Nedensellik Sınaması 1980-2003”,Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (4).

Mucuk Mehmet, Akgün Ali (2011), “İthalat ve İhracatArasındaki İlişkinin Konya Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi”, ÜçüncüYerel Ekonomiler Kongresi, Konya.

Mucuk Mehmet, Esen Adem (2010), “Yerel YönetimHarcamalarının Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi”, 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas.

Mucuk Mehmet, Uysal Doğan, Gerçeker Mustafa (2009),“Bilgi Çağında Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kirlilik Cennetleri Hipotezi”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova.

Ay Ahmet, Mucuk Mehmet (2007), “Küreselleşme, KamuMaliyesi ve Yoksulluk İlişkisi”, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi 2007, Kuşadası.

Mucuk, Mehmet (2017), Mikroİktisada Giriş, Güncellenmiş 2. Baskı, Billur Yayınevi, Konya.

Mucuk Mehmet (2017), Makro İktisat Teori ve TürkiyeUygulaması, 3. Baskı, Billur Yayınevi, Konya.

Mucuk Mehmet, Gerçeker Mustafa, Edirneligil Ayşen,Evren Sümeyra (2017),2016 Konya'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, 2. Baskı, BillurYayınevi, Konya.

Mucuk Mehmet (2011), DoğrudanYabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması, Çizgi Kitabevi, Konya.

Mucuk Mehmet, Edirneligil Ayşen (2016), "Enerji ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi Bağlamında Türkiye'de EnerjiTüketimi ve Ekonomik Büyüme", Ed: Ayşe Esra Peker, Paradigma Akademi,Çanakkale.

Mucuk Mehmet, Karaçor Zeynep (2010), "İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Ekonomisi AçısındanDeğerlendirilmesi", Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari AçıkSorunsalı, Ed: Turan Subaşat, Hakan Yetkiner, Efil Yayınevi, Ankara. 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/07/201304/05/2015
S.Ü. Stratejik Araştirmalar Merkez MüdürlüğüMerkez Müd.22/01/201418/08/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.18/12/201424/03/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.29/09/201509/10/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.20/10/201622/12/2017

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSAT-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
MİKRO İKTİSAT-I