İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. SAVAŞ ERDOĞAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TEORİSİ
E-Mail :  serdogan selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 2234375
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ KAMPÜS
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat Bölümü1999 

  Akademik Yayınlar:
1. Fatih MANGIR ve Savaş ERDOĞAN, " Merkez bankası Finansal İstikrar Tedbirleri: Reel Kur ve Kredilerin Cari Açığa Etkisi ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24, , , 2012,( Üniversite Dersgisi )
2. Fatih MANGIR ve Savaş ERDOĞAN, " Turkiye'de Enflasyon ile işsizlik Arasındaki ilişki (1990-2011) ", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 570, , , 2012,( Diğer )
3. Fatih MANGIR ve savaş ERDOĞAN, " Comparison Of Economic Performance Among Six Countries In Global Financial Crisis: The Application Of Fuzzy TOPSIS Method ", The 2011 Barcelona European Academic Conference, , , , 2011,( Konferans )
4. Mehmet Alagöz, Savaş ERDOĞAN ve Sinem Yapar SAÇIK, " Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik Performansının Ölçülme: 1992 - 2008si ", Avrasya Etütleri, 39, , , 2011,( Diğer )
5. İ. H. Sugözü, savaş ERDOĞAN ve E. Polat, " Twin deficit In Turkey: An Econometric Application for the term of 1990 -2009 ", Energy Education Scienceand technology part B, 4, , , 2011,( SCI )
6. Mehmet ALAGÖZ ve Savaş ERDOĞAN, " Net hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari İşlemler İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonomik Bir Uygulama ", İktisat İşletme ve Finans, 306, , , 2011,( SSCI )
7. Ahmet AY, Savaş ERDOĞAN ve Ayten YAĞMUR, " Global Krizin Konya İmalat sanayi Üzerine Etkisi: Bir Anket Uygulaması ", 3. Yerel Ekonomiler kongresi, 1, , , 2011,( Diğer )
8. Savaş ERDOĞAN ve Fatih MANGIR, " 2008 - 2009 Dünya Ekonomik Krizi ve BRIC Ülkeleri ", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 562, , , 2011,( Diğer )
9. Murat Çetinkaya ve Savaş ERDOĞAN, " Var Analysis of the Relation between GDP, Import and Export: Turkey Case ", International Research Journal of Finance and Economics, 55, , , 2010,( Diğer )
10. Savaş ERDOĞAN , Ahmet AY ve Mustafa GERÇEKER, " 2008 Küresel Kriz Bağlamında Baltık ve bağımsız Devletler Topluluklarının Karşılaştırmalı Ekonomik Performansları ", International Conferance On Eurasian Economies 2010, , , , 2010,( Diğer )
11. Savaş ERDOĞAN, " Küresel Kriz Döneminde İhracat ve Turizm Gelirleri ile Büyümenin Türkiye Ekonomik Performansa Etkisi: Topsis Yöntemi ile Analiz ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20, , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
12. Haldun Soydal, Savaş ERDOĞAN ve M. Levent YILMAZ ve M. Göktuğ KAYA, " Turkey's Foreign Trade With Germany and It's Comparative Analysis Some Eurepon Union Comparatives ", Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, , , , 2009,( Diğer )
13. Alagöz, M., Erdoğan, S. ve Topallı, N., " Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye deneyimi 1992-2007 ", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 7, , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
14. Alagöz, M. ve Erdoğan, S., " hracat ile Turizm gelirlerindeki Değişimin Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkisi:1985 ? 2005 ", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İ.İ.B.F. dergisi, 14, , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
15. Savaş ERDOĞAN, " Türkiye'de Cari Açık ve Finansmanı ", Ekonomi ve İş Dergisi, 1, , , 2006,( Konferans )
16. Savaş ERDOĞAN, " Türkiye'nin İhracat Yapısındaki Değişme ve Büyüme İlişkisi : Koentegrasyon ve Nedensellik Testi Uygulaması ", Karaman İ.İ.B.F. Dergisi,, 10/1, , , 2006,( Üniversite Dersgisi )
17. Altınok, S., Ay A., Karaçor Z., Erdoğan S. ve Mucuk M, " Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişki, Mevcut Durum, Geleceğe Yönelik Önlem ve Öneriler ", 3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , , , 2005,( Diğer )
18. Doğan UYSAL, Savaş ERDOĞAN, Mehmet MUCUK, " Türkiye'de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1992 ? 2003) ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
19. Ahmet AY, Savaş ERDOĞAN, mehmet MUCUK, " Türkiye'de İhracata Dayalı Büyüme Üzerine Bir Nedensellik Sınaması ", Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 1, , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
20. Savaş ERDOĞAN, " 1980 ? 2000 Yılları Arasında Türkiye'de Gelir Dağılımı ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
21. Ay, A. , Karaçor, Z., Erdoğan S. Ve Mucuk, M., " Bütçe Açığı ? Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki : Türkiye Örneği (1992 ? 2003) ", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
22. Doğan UYSAL, Savaş ERDOĞAN, " Enflasyon ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980 ? 2002) ", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
23. Ay, A. , Erdoğan S., ve Mucuk M., " İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi : Türkiye Örneği (1969 ? 2002) ", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, , , 2003,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. SÜLEYMAN GÜRBÜZ, " Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. MÜCAHİDE KÜÇÜKSUCU, " Türkiye'de Bütçe Dengesi ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişki: 1998-2011 Dönemine Ait Ampirik Bir Uygulama. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
3. SÜLEYMAN GÜRBÜZ, " Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
4. SEVİLAY KONYA, " İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejilerinin Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
5. NESLİHAN OLGUN, " 1980 Sonrası Türkiye'nin Enflasyon ve Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama. ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
6. GÜLBAHAR EMİROĞLU , " 1980 Sonrası Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı ve Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2009 - 2012, Tamamlandı
7. MEHMET ALİ UYANIK, " 1980 Sonrası Türkiye'nin İstihdam Yapısı ve Büyüme İlişkisi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2007 - 2010, Tamamlandı
8. AHMET ÖZÇUBAN, " TÜRKİYE' DE FİNANSAL KRİZLER VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 1994 VE 2001 KRİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2007 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI20092013
İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI20112012
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / DEKAN YARDIMCISI2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/12/201128/09/2012
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.27/02/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSADİ MATEMATİK-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
MİKRO İKTİSAT