İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HALDUN SOYDAL
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  hsoydal selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 43 86
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Aleaddin Keykubat Kampüsü, 42075, Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü19941998
Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Politikası Anabilimdalı 19982007
Yardımcı Doçent Doktor, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Politikası Anabilimdalı20072012
Doçent Doktor,Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Politikası Anabilimdalı20122017
Profesör Doktor, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Politikası Anabilimdalı2017 

  Akademik Yayınlar:

 Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Soydal, H. (2010) ''Yeni Ekonomi : Kuantum Nöroekonomi'', PaletYayınları, ISBN: 978-605-6131-4-2-4. (Ulusal)

Türkisch-Deutsche Beziehungen İsimli kitapta Bölüm Yazarlığı:Haldun Soydal, Serkan Güzel,“Inevitable (re)Conceptualization: From Turks InEurope to “European Turks”. 334-355. 2012.

Yorgancılar, F. N. ve Soydal, H. (2016) Bölgesel Kalkınma İsimli Kitapta BölümYazarlığı, “Bir Aktör Olarak Bölgesel Kalkınma Ajanslarının BölgeselKalkınmadaki Rolü ve Önemi”, syf. 97-123, Ed. Ayşe Esra Peker, ParadigmaAkademi Basın Yayın Dağıtım, Kasım, İstanbul, ISBN: 978-605-82909-0-7. (Ulusal)

Soydal, H. ve Artekin, A.Ö.(2016)Bölgesel Kalkınma İsimli Kitapta Bölüm Yazarlığı,BölgeselFarklılık Sorunu ve Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre İncelenmesi” Ed. Ayşe EsraPeker, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Kasım, İstanbul, ISBN:978-605-82909-0-7. (Ulusal)

Soydal, H. (2016), DIGITALIZATION AND SOCIETY İsimli kitapta Bölüm Yazarlığı: “DIGITALECONOMY AND BITCOIN”, pp. 47-75. Ed. Bünyamin AYHAN, PL Academic ResearchPublications, Frankfurt, ISBN: 978-3-631-67884-8.

Yorgancılar F. N., Berkman A. N. ve Soydal H. (2016) Research on Humanities and Social SciencesCommunication, Social Sciences, Arts İsimli Kitapta Bölüm Yazarlığı, “PossibleImpacts of Voluntary Carbon Market Revenues on Foreign Exchange Earnings inTurkey within the Context of Carbon Footprint”, syf. 231-250, Ed. HasanArslan/Mehmet Ali Içbay/Christian Reggiero, PL Academic Research Publications /Peter Lang GmbH – International er Verlag der Wissenschaften, Frankfurt. ISBN:978-3-631-67501-4.

Mangır F., Soydal H. ve Abdoul-Kader Sidi Gandou (2018), Sermaye  Hareketliliği, Tasarruf ve  Yatırım İlişkisi: Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Örneği ,Afrika Ekonomi Politiği Kalkınma Potansiyel vePolitikalar, ISBN   978-605-344-725-2,Gazi Kitabevi,Aralık 2018,Syf:73-98.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI& Arts and Humanities) 

Soydal, H. ve Yorgancılar, F. N.,(2010), "The Fragile Structure of Turkey’s Macro Economy and The Neuroeconomics", The Journal of American Academy of Business, TheBusiness Review, Cambridge (ISI) , Cilt 16, Sayı 1, ISSN: 1553-5827, syf.232-239.

Ay, A., Soydal, H. veYorgancılar, F. N., (2013), " Measuring  the Effects   of  Commercial  Innovations  on  Total Factor Productivity  via Johansen  Co-integration Test:  Turkey Sample ", The Journal of AmericanAcademy of Business, Cambridge (ISI) , Cilt 19, Sayı 1, ISSN:1540-1200, syf. 165-172

 Uluslararası diğer hakemlidergilerde yayınlanan makaleler

Yorgancılar, F. N. ve Soydal, H. (2016),“Analysis of Exchange Market Pressure Index With The Selected  Data: Case of  Turkey” , The Journal of Social Science, Year3, Number 6, March 2016, n 409-423.

Yorgancılar, F. N. ve Soydal, H. (2016),“In The Context of Applications of Global Crises Policy, The RelationshipBetween Income Distrubution and Monetary Policy”, The Journal of Turk&IslamWorld Social Studies, Year 3, Number 6, March 2016, s 247-263.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 

Mızırak, Z., Yorgancılar, F. N. veSoydal, H. (2010), “The Ways of Getting Rid From Crisis in Termsof The Neuroeconomics For Turkey”, World Academy of Science, Engineering andTechnology (WASET), ICIKS 2010: International Conference on Information andKnowledge Society, Yıl 6, Sayı 71, 24-26 Kasım, Venice, Italy, ISSN: 1307-6892,syf. 1385-1396.

Soydal, H. ve Yorgancılar, F. N., (2010), “TheParadox of Homoeconomicus & Mental Accounting: Conflict of Modern andSettled Economy Theories”, World Academy of Science, Engineering and Technology( WASET), ICIKS 2010: International Conference on Information and KnowledgeSociety, Yıl 6, Sayı 71, 24-26 Kasım, Venice, Italy, ISSN: 1307-6892, syf. 1397-1421.

Karaçor, Z., Soydal, H. ve Yorgancılar,F. N., (2010), “Küresel Krizin Türkiye’ye Etkilerinin Finansal veReel Akım Dengesi Açısından Karşılaştırılması’’, 2. Uluslararsı BalkanlardaSosyal Bilimler Kongresi, Balkanlardan 2. Yüzyılı okumak: Geçmişin İzindenGeleceğe, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 30 Mayıs-06 Haziran, Prizren Kosova,syf.1081-1095. (Türkçe). 

Yorgancılar, F. N. ve Soydal, H.,(2011), “Global Crisis And Unemployment: The Case Of Turkey And Spain”, The 2011 BarcelonaEuropean Academic Conference , 6-9 Haziran, Makale no: (syf.) 365.

Soydal, H., Acet, H. ve Yorgancılar,F. N., (2012), “In The Context Of Gender And Globalization: TheDivision Of Labor And Specialization”, TheClute International Conferences Rome, Italy & Mediterranean CruiseConferences, 06-08 Haziran, syf. 480-490.

Soydal, H., Erdoğan, S., Yılmaz, M. L. ve Kaya, G. M.,(2009), "Turkey’s Foreign Trade with Germany and It’s Comparative Analysiswith Some", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Almanİlişkileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, Ekim 2009, syf. 687-693

Soydal, H. ve Yılmaz, M. L. (2008) "Döviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi (1980 – 2001 Türkiye Örneği)" “Türk Dünyasında Güncel Sorunlar veÇözüm Önerileri konferansı dahilinde "6. Uluslararasi Türk Dünyasi SosyalBilimler Kongresi bildiri kitapçığındaki , 204-214 pp., Calalabat, Kırgızistan

Kurşunmaden, F., Soydal, H. (2008) "Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Avantajlari, Dezavantajlari, Ve Desteklenme Gereklilikleri"Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri konferansıdahilinde "6. Uluslararasi Türk Dünyasi Sosyal Bilimler Kongresi BildiriKitapçığındaki , 258-268 pp., Calalabat,Kırgızistan

Acet, H., Kaya, M.G. ve Soydal, H. (2009) "Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler"KONGRESİ I N DERKOMBETAR BALLKANİK ''HISTORIA DHE KULTURAL EBALLKANİT'' konferansı dahilinde "1.Uluslararası Balkanlarda Tarih veKültür Kongresi bildiri kitapçığındaki ,463-478 pp., Priştine, Kosova

Çetinkaya, M., Soydal, H. ve Kabaklarlı,E.T. (2009) Türkiye Turizm Talep Modeli: Ekonometrik Analiz" KONGRESİ I N DERKOMBETAR BALLKANİK ''HISTORIA DHEKULTURAL E BALLKANİT'' konferansı dahilinde "1.Uluslararası Balkanlarda Tarihve Kültür Kongresi bildiri kitapçığındaki ", 479-492 pp., Priştine, Kosova 

Soydal, H. ve Acet,H. (2011) “The relationship between Current Deficit and Growth: The Case ofTurkey”. The 2011 Barcelona EuropeanAcademic Conference , 6-9 Haziran, Makale no: (syf.) 639-643.

Soydal, H. ve Ay, A. (2012) “TheRoll-Over Ratio in Turkey for The Period of 200-2011”. The Clute International Conferences Rome, Italy & MediterraneanCruise Conferences, 06-08 Haziran. syf. 787-799. 

Çoban, A., Çoban, O., Soydal, H. veSürücü, Ş. (2016), “Health Expenditure and Its Place in Economy: The Case ofTurkey”, World Academy of Science, Engineering and Technology, InternationalJournal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and IndustrialEngineering, Vol 10, No 6, 2016.

Karaçor Z., SoydalH., Güvenek B. ve Yorgancilar F.N. (2013).  Transition Process of Inflation Targetting inTurkey: Implict Inflation Targeting (2002-2005)”.  World Acedemy of Science, Engineering andTechnology, Issuue 77, May 2013, Berlin.(77), 995-1003.

Soydal, H., Karaçor,Z. ve Özmen, İ. (2010), “The Relationship Between the PublicExpenditure and The Growth: Turkey as an example (1980-2008)”, World Academy ofScience, Engineering and Technology (WASET), ICIKS 2010: InternationalConference on Information and Knowledge Society, Yıl 6, Sayı 71, 24-26 Kasım,Venice, Italy, ISSN: 1307-6892, syf. 1367-1384.

Artekin, A. Ö. ve Soydal H. (2018), “Sanal Dünyanın Yükselen Para Değerleri”İnternational Conference on Euroasian Economies 2018,no:126,ISBN: 978-975-6319-33-8,Taşkent2019,syf.472-481.

Mangır F., Soydal H. ve Abdoul-Kader Sidi Gandou (2018),“Feldstein-Horioka Puzzle Re-Examination: ECOWAS Case(1986-2015), 3rd Internatıonal Conference On Applied Economics AndFinance(Icoaef 2017) , syf.23.

Yorgancılar,F. N.,Soydal H. ve Tunçsiper B. (2019) “Banking in Shadowof Globalization” İnternational Conference on Euroasian Economies 2018,no:126,ISBN: 978-975-6319-33-8,Taşkent ,syf.86-94.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Soydal, H., Mızırak, Z. ve Yorgancılar, F. N., (2010), “Nöro ekonomi Kavramının İktisat Bilimiİçindeki Yeri, Önemi ve Bilimselliği” Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal ofSocial and Economic Research), ISSN: 1303 – 8370, Cilt: 13 Yıl: 10 Sayı: 19,Nisan, syf. 215-240. (Türkçe).

Soydal, H. ve Yılmaz, M. L., "’Türkiye’de Dolayli VeDolaysiz Vergiler Ve Ekonomiye Etkileri", Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Meslek Yüksek Okulu Dergısı 

Soydal, H., (2005) "Sanal Isletmelerde Insan Kaynaklari Yönetimi VeBir Anket Çalismasi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi (Isi) , Cilt 14, 455-474 Pp.

Soydal, H.,(2006) "Türkiye’de Dogrudan Yabanci SermayeYatirimlarinin Verimlilik Analizi: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama",Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISI) , Cilt 16,577-604 pp.

Soydal, H., (2006) "Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdeE-Ticaret", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Isi), Cilt 15, 539-553 pp. 

Acet, H., Güvenek,B. ve Soydal,H., (2006) "Güvenirlik İhtiyaci Ve Devletin Regülasyonu", SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi (ISI) , Cilt 9,501-521 pp.

Soydal, H.,Güzel, S. ve Kaya, G. M. (2010). “Could Poverty Returned intoProsperity And Poor into Rich in Turkey’s Reality” Niğde Üniversitesi, İİBFDergisi, Cilt 3 Sayı 2 syf. 135-161.

Soydal, H.,Güzel, S. (2009). “Nasıl Bir sosyoekonomik Politika? Dünden BugüneTürkiye’nin Gelir Dağılımı Sorunsalı”. Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, Cilt 12,Sayı 2. syf. 129-171. 

Soydal, H., Mızırak, Z. ve Çetinkaya,M. (2012). “Makro Ekonomik Açıdan Türkiye’nin Alternatif Enerji İhtiyacınınÖnemi”. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11.syf. 117-139.

Artekin, A.Ö. VeSoydal, H. (2017). 2001-2015 Döneminde Uygulanan Para Politikalarının “KırılganBeşli” Ülkeleri Üzerindeki Etkileri. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(The Journal of Social Economic Research), ISSN: 2148-3043 / Cilt 17, Sayı 33,syf. 175-187, Nisan

Soydal, H. ve Altınok,S. (2007) "Automotive Business with Foreign Capital in Turkey andanEconometrics Application", Selçuk Journal of Applied Mathematics (ISI),Cilt 8, 37-47 pp.

Projeler (Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjeleriKoordinatörlüğü Projeleri Yürütücü / Araştırıcı)  

SürdürülebilirRekabet Anlayışı Olarak Yenilik Yeteneği

TicaretYeniliklerinin Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Etkilerinin Johansen EşbütünleşmeTesti Ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği (13701055)

Nöro Ekonomi :Uygulamalı Bir Araştırma (11401030)

Kaos Teoremi VeEkonomi: 2008 Kriz Değerlendirilmesi (10203024)

Türkiye Turİzm TalepModelİ: Ekonometrik Analiz (09701214)

2000-2011 YıllararasıRoll-over Rasyosu Ve Değerlendirilmesi (12701420)

Cari Açık Büyümeİlişkisi: Türkiye Örneği (11701339)

Döviz Kuru VeEflasyon Ilişkisi (08701139)

Küresel EkonomikKrizin Spot Ve Future Piyasalara Etkisi Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği (10203025)

Nöroekonomi AçısındanTürkiye'nin Krizden Çıkış Yolları (10701665)

Potansiyel ve fiiliistihdam bakımından iş gücünün nicelik ve nitelik özelliklerinin tespiti ileyapısal sorunlara dönük çözüm önerisi: Akşehir Örneği, ARAŞTIRMA PROJESİ,Araştırıcı, 17/02/2016 ( Araştırıcı)


  Yönetilen Tezler
1. İbrahim Özmen, " kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1980-2008) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2010, Tamamlandı
2. Ayşe Özge Artekin, " 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Uygulanan Para Politikaları ve Gelişmekte Olan Bazı Ülkelere Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2008, Tamamlandı
3. Ramazan Yıldız , " Türkiye Ekonomisinde İşsizliğin Eğitim ve Yatırım Harcamaları Açısından İncelenmesi. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2011, Tamamlandı
4. Hatice Kılıçarslan , " İktisadi Açıdan Bölgesel Dengesizlik Olgusu:Osmaniye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2009, Tamamlandı
5. Hasan Sencer PEKER, " Türkiyenin Enerji Arz Güvenliği ve Ölçülmesi: Türkiyenin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İKTİSAT, - , Tamamlandı
6. Mehmet Levent Yılmaz , " Küresel Ekonomik Krizin Spot ve Future Piyasalara Etkisi Üzerine Bir Uygulama : Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İKTİSAT, - , Tamamlandı
7. Kidikbek Mambetov, " Kırgızistan Vergi Sistemi ve Vergi Sisteminde Reformların Gelişimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2009, Tamamlandı
8. Fatma Nur Yorgancılar , " Sürdürülebilir Rekabet Anlayışı Olarak Yenilik Yeteneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2010, Tamamlandı
9. Mustafa Tek , " Ortak Havuz Kaynaklarinin Sürdürülebilir Kullaniminin Tarihsel Bir Perspektiften İncelenmesi: Konya Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2017, Tamamlandı
10. Kahraman Gözüm , " Uluslararası Göç ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi:Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, - 2017, Tamamlandı
11. Serpil Ulaş, " Enflasyon ve Döviz Kurunun Hisse Senedi Piyasasına Etkileri, İMKBde Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İKTİSAT, 2009 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüBölüm Başkani25/07/201925/07/2022
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/09/201905/09/2022

 Ek Bilgi
Selçuk Üniversitesi İİBF Spor Koordinatörlüğü (2003-2011), Selçuk Üniversitesi İİBF Ders ve Sınav Koordinatörlüğü (2010-2011), 2547 Sayılı YÖK Kanununun 39. Maddesi Uyarınca Freie Üniversitesinde Bilimsel İnceleme ve Araştırma Yapmak ve Akademik Faaliyetlerde Bulunmak Üzere 1 Ay Süre ile Almanyanın Berlin Şehrinde Görevlendirme (2011), Erasmus Değişim Programı ile Vilnius Üniversitesinde Bulunma (2012), Mevlana Değişim Programı ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde Bulunma (2014), Türkiye Ekonomi Kurumu Denetleme Kurulu Üyesi (2014-2015), Selçuk Üniversitesi İİBF Erasmus Koordinatörlüğü (2015-2016), Selçuk Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği (2019- Devam), Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği (2019- Devam), Konya Teknokent/Selçuk TTO Tarafından Düzenlenen (AB Programları Proje Hazırlama) Konulu Eğitim Sertifikası (2013), Konya Teknokent/Selçuk TTO Tarafından Düzenlenen (PCM Proje Döngüsü Yönetimi) Konulu Eğitim Sertifikası (2013).

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI