İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
E-Mail :  malagoz selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2233005
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TBMM19931995
Selçuk Üni. Karaman İİBF19952007
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. İİBF20072017
Selçuk Üniversitesi İİBF2017 

  Akademik Yayınlar:

 

7.        Yayınlar

7.1.Uluslararasıhakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and

Humanities)

 

1.ALAGÖZ MEHMET,ERDOGAN SAVAS(2011). Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari Islemler Iliskisi: TürkiyeÜzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Iktisat Isletme ve Finans, 26(306), 69-94.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemlidergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1.ALAGÖZ MEHMET,AKALIN UFUK SERDAR,CEYLANONUR (2016). The Relationship Between Concentration and Profitability inTurkish Banking Sector. Journal of Emerging Economies and Policy, 1, 11-18.

 

2. ALAGÖZ MEHMET,AKAR GÖKHAN,AKAR TUBA(2016). High Technology Export and R&D

Expenditures A Study For E7 Countries.International Journal of Economics, Commerce and

Management, 4(11), 219-230.

 

3. ALAGÖZ MEHMET (2016). A New FinancialInstrument For External Balance International Real

Estate Investments. International Journalof Business and Social Science, 7(10), 1-6.

 

4. YAPAR SAÇIK SINEM,CEYLAN ONUR,ALAGÖZMEHMET (2015). The New Face of the Development Social Capital. European Journalof Business and Economics, 10(2), 20-23.

 

5. TOPALLI NURGÜN,ALAGÖZ MEHMET (2015).Gelismekte Olan Ülkelerde Ihracat ,Ithalat ve

Ekonomik Büyüme Iliskisi PanelEsbütünlesme ve Panel Nedensellik. Uluslararası Sosyal ve

Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 122-126.

 

6. ALAGÖZ MEHMET,CEYLAN ONUR (2015).Effects of Non Tariff Measures on Turkey's Exports to the European Union.American International Journal of Social Science, 4(5), 49-57.

 

7. ALAGÖZ MEHMET,CEYLAN ONUR (2015). DünyaTicaretinde Tarife Dısı Engeller :2008 Krizi

Sonrası Yasanan Gelismeler. Sosyal veEkonomik Arastırmalar Dergisi(30), 75-101.

 

8. ALAGÖZ MEHMET (2014). Ekonomik Büyümeve Net Hata Noksan Iliskisi: Türkiye Üzerine

Ekonometrik Bir Uygulama. GaziantepÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 881-888.

 

9. TOPALLI NURGÜN,ALAGÖZ MEHMET (2014).Energy Consumption and Economic Growth in Turkey an Emprical Analysis. SelçukÜniversitesi SBE Dergisi(32), 151-159.

 

10. ALAGÖZ MEHMET,ERDOGAN SAVAS,YAPARSAÇIK SINEM (2011). Kazakistan Cumhuriyeti'nin

Ekonomik Performansının Ölçümü: 1992-2008. Avrasya Etüdleri(39), 49-75.

 

11. ALAGÖZ MEHMET,ERDOGAN SAVAS (2011).Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari Islemler Iliskisi: Türkiye ÜzerineEkonometrik Bir Uygulama. Iktisat Isletme ve Finans, 26(306), 69-94.

 

12. YAPAR SAÇIK SINEM,ALAGÖZ MEHMET(2010). Türkiye'de Cari Islemler Açıgı Sorunu ve

Borçlanma ile Iliskisi. Ekonomi BilimleriDergisi, 2(2), 113-120.

 

13. ALAGÖZ MEHMET (2009). Içsel BüyümeTeorisi Çerçevesinde Türkiye'de Dıs Ticaret ve Büyüme Iliskisi Üzerine BirNedensellik Analizi (1980-2006). FInans Politik&Ekonomik Yorumlar(529), 75-84.

 

14. ALAGÖZ MEHMET,ERDOGAN SAVAS,TOPALLINURGÜN (2008). Dogrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiyedeneyimi 1992-2007. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1),79-89.

 

15. ALAGÖZ MEHMET (2006). SürdürülebilirKalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakıs. Akademik

Bakıs(11)

 

16. ALAGÖZ MEHMET,YAPAR SAÇIK SINEM(2006). Erken Uyarı Sinyali Olarak Sermaye Göstergeleri: Asya Krizi Örnegi.Iktisat Isletme ve Finans

17. ALAGÖZ MEHMET,YAPAR SAÇIK SINEM(2006). Görünmez Engeller : Serbest Ticarete Bir Engel mi?. Akademik Bakıs(11),1-11.

 

18. ALAGÖZ MEHMET (2005). Paradan SıfırAtmanın Gerekçeleri, Sonuçları ve Türk Lirasına Iade-i Itibar. SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(14), 39-56.

 

19. ALAGÖZ MEHMET,YAPAR SAÇIKSINEM,ramazan uçtu (2004). Türk Cumhuriyetleri ile Iliskilerimize EkonomikAçıdan Bir Yaklasım. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi(12), 59-74.

 

20. ALAGÖZ MEHMET (2004). SürdürülebilirKalkınmanın Paradigması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik ArastırmalarDergisi(8), 1-23.

 

21. ALAGÖZ MEHMET,YAPAR SAÇIK SINEM(2003). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sorunu.Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi(10), 439-451.

 

22. ALAGÖZ MEHMET (2002). Türkiye'deki DısTicaret Sirketlerinin Yapılanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi(7), 61-78.

 

 

7.3.Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.AY AHMET,ALAGÖZ MEHMET,YOKUSNIHAL,yokus Turgut (2017). Dıs Ekonomik Dengeler

Kapsamında Günes Enerji YatırımPlanlaması. 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

2.Yokus Turgut,ALAGÖZ MEHMET,YOKUSNIHAL,AY AHMET (2017). Günes Enerjisi Kapsamında Kamu Özel Isbirligi (Köi)Yatırımlarının Ekonomik Etkileri. 5. Uluslararası KOP BölgeselKalkınmaSempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

3.YOKUS TURGUT,YOKUS NIHAL,ALAGÖZMEHMET (2017). Linear Optimization Model Based on Analytic Hierarchy Process:Factory Location Study. 3rd International Researchers, Staticticians

and Young Statisticians Congres, 37(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4.YOKUS TURGUT,YOKUS NIHAL,ALAGÖZMEHMET,ÇOSKUN NIMET (2017). Renewable Energy Optimization for Economic ExternalBalance. 3rd International Researchers, Staticticians and

Young Statisticians Congress, 36(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

5.AKALIN UFUK SERDAR,ÇÖGÜRCÜICLAL,ALAGÖZ MEHMET (2017). Informal Employment in Terms of Age Groups: Age of15-19 Years and Over 55. INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO -EURASIAN RESEARCHII”Interaction of Social, Cultural, Economic and Political Values in Afro-

Eurasian Countries, 105 (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)

 

6.CEYLAN ONUR,AKALIN UFUKSERDAR,ALAGÖZ MEHMET (2017). A Comparative Analysis on TheProgress of InformalEmployment Considering Turkey and Selected Other Countries.

EuropeanCongress on EconomicIssues, 150 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

7.CEYLAN ONUR,AKALIN UFUKSERDAR,ALAGÖZ MEHMET (2017). Kayıt Dısı Istaihdamın Gelisimi Üzerine Türkiye veSeçilmis Ülkeler Özelinde Karsılastırmalı analiz. EuropeanCongress on

Economic Issues, 151 (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)

 

8.CEYLAN ONUR,ALAGÖZ MEHMET (2016).Efficiency of Foreign Aids as a Policy Instrument to

Decrease Poverty in the CountriesResearch on Selceted Heavily Indebted Poor Countires.

ICOMEP 2016, 1913-1921. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)

 

9.ALAGÖZ MEHMET (2016). Cari Açıkve Enerji Ithali Iliskisi Günes Enerjisi. 4th International

Symposium on Development of KOPRegion, 140-147. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

10.ALAGÖZ MEHMET,CEYLAN ONUR(2015). Türkiye'de Üçüz Açıklar ve Ekonomik Büyüme:1990-2014 Dönemine YönelikBir Analiz. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)

 

11.ALAGÖZ MEHMET, AKAR TUBA,AKARGÖKHAN (2012). The Relationships between R&D Expenses And Economic Growth withRelations of European Union. Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

12.ALAGÖZ MEHMET, AKAR GÖKHAN(2011). Türkiye'deki Dogrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hizmetler SektörüÜzerindeki Etkisi. 9th International Conference on Knowledge, Economy and Management(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

13.ALAGÖZ MEHMET, ÖZEL MEHMET(2008). KÜRESELLESME VE BÖLGESELLESME DIKATOMISI VE GELECEK KARSIT SÜREÇLERINÇATISMA POTANSIYELI. Uluslararası Sempozyum ''Bir Çatısma veya Uzlasma KaynagıOlarak Küresellesme (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

14.ALAGÖZ MEHMET, TOPALLI NURGÜN(2006). PARA KRIZ MODELLERI VE RUSYA KRIZI. IV. Uluslararası Türk DünyasıSosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

15.ALAGÖZ MEHMET, AKATAY AYTEN(2004). Globalization and Nation State Concept in the New World Order. TheThird International Symposium on Business Administration (Tam Metin

Bildiri/SözlüSunum)

 

 

7.4.Yazılan ulusal/uluslararasıkitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1.Dogumunun 100. Yılında Basbug Alparslan Türkes,Bölüm adı:(Dokuz ısık Doktrini ve Milli Iktisat

Sistemi) (2017)., ALAGÖZ MEHMET, Bugra yayınevi,Editör:Harun Meral, Basım sayısı:1, Sayfa

Sayısı 202, ISBN:978-605-84852-9-7, Türkçe(Arastırma(Tez Hariç) Kitabı)

 

2.Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Bölümadı:(Bagımsızlıgın 20 yılında Kazakistan

Cumhuriyetinin Makro Ekonomik Performansı 1992-2011)(2012)., ALAGÖZ MEHMET, Ahmet

Yesevi Üniversitesi Yayınları, Editör:KafkasyalıSavas, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap),

 

3.Geçis Ekonomileri, Bölüm adı:(Çek Cumhuriyeti)(2008)., ALAGÖZ MEHMET, Ekin Yayınevi,

Editör:Örnek Ibrahim, Tas Seyhan, Yıldırım Metin,Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

4.Geçis Ekonomileri, Bölüm adı:(Kazakistan) (2008)., ALAGÖZMEHMET, Ekin Yayınevi,

Editör:Örnek Ibrahim, Tas Seyhan, Yıldırım Metin,Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

5.Küresel Güç ve Refah: Uluslararası Ekonomi PolitikTeorileri ve Alanları, Bölüm adı:(Dıs Ticaret

Teorileri ve Uluslararası Ekonomi Politik) (2007).,ALAGÖZ MEHMET, Nobel Yayın Dagıtım,

Editör:Ataman Muhittin, Basım sayısı:1,Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

6.Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölümadı:(Finansal Krizler için Erken Uyarı Sinyali

Olarak Cari Hesap Göstergeleri) (2006)., ALAGÖZMEHMET,ISIK NIHAT,DELICE GÜVEN, Arıkan Basım Yayın Dagıtım, Editör:halilseyidoglu, rıfat yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 517,

ISBN:975-6145-60-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

7.Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölümadı:(1990 Sonrası Türkiye'de Yasanan

Krizler: 1994, 2000 ve 2001 Krizleri) (2006)., ISIKNIHAT,ALAGÖZ MEHMET,YILDIRIM METIN, Arıkan Basım Yayın Dagıtım, Editör:HalilSeyidoglu ve Rıfat Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 517, ISBN:975-6145- 60-9,Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

 

7.5.Ulusal hakemlidergilerde yayınlanan makaleler

 

1. ALAGÖZ MEHMET,YOKUS TURGUT (2017). Kamu ÖzelIsbirligi (KÖI) Yatırımları ve Ekonomik Illüzyon Etkisi. Karamanoglu MehmetbeyÜniversitesi Sosyal ve Ekonomik Arastırmalar Dergisi,19(32), 115-122.

 

2. ALAGÖZ MEHMET,DILBAZ ALACAHAN NUR,AKARSU YAGMUR(2017). Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-ÜlkeKarsılastırmaları Ile Panel Veri Analizi. Karamanoglu Mehmetbey ÜniversitesiSosyalve Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 19(33), 144-150.

 

3. ALAGÖZ MEHMET,GÖMLEKSIZ MUSTAFA (2012). IktisadiBüyüme Olgusuna Ekonomik Bir

Yaklasım''BRIMCH'' Ülkeleri ve Türkiye Örnegi. SelçukÜniversitesi Sosyal ve Ekonomik

Arastırmalar Dergisi, 12(24), 121-148.

 

4. ALAGÖZ MEHMET,ERDOGAN SAVAS (2008). Ihracat ileTurizm Gelirlerindeki Degisimin Cari Islemler Dengesi Üzerine Etkisi:1998-2005. Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi IIBF

Dergisi(14), 214-227.

 

5. ALAGÖZ MEHMET (2007). 1980 Sonrası Türkiye'ninIhracat Yapısındaki Degisim ve Büyüme

Iliskisi Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaras SütçüImam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4),

129-135.

 

6. ALAGÖZ MEHMET (2005). Küresellesme SürecindeTürkiye'deki Finansal Liberalizasyon

Politikalarının Sorgulanması. Finans-Politik &Ekonomik Yorumlar(491), 75-84.

 

7. ISIK NIHAT,ALAGÖZ MEHMET (2005). Kamu Harcamalarıve Büyüme Arasındaki Iliski. Erciyes Üniversitesi IIBF Dergisi(24), 63-75.

 

8. ALAGÖZ MEHMET (2005). Sürdürülebilir KalkınmaTürkiye Örnegi. SELÇUK KARAMAN IIBF DERGISI

 

9. ALAGÖZ MEHMET (1998). IMF Istikrar ProgramlarınınAzgelismis Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Karaman IIBFDergisi(1), 75-90.

 

10. ALAGÖZ MEHMET (1997). Az gelismislik Sürecinde3.Dünya Ülkeleri ve Planlama Sorununa Bir Bakıs Açısı. Banka ve EkonomikYorumlar

 

 

7.6.Ulusal bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. AGCAKAYA SERPIL,ALAGÖZMEHMET,YAPAR SAÇIK SINEM (2004). Gümrük Birligi Çerçevesinde Gıda SanayininAvrupa Birligi Pazarlarına Uyumu ve Rekabet Gücü. Türkiye VI. Tarım EkonomisiKongresi, 525-531. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

2. ALAGÖZ MEHMET,ALODALI MUHAMMETFATIH BILAL,UÇTU RAMAZAN (2004). ''Teknolojik Degisimin Maliyeti'', BölgeselGelismislik Farklılıkları ve Sivil Toplum Kuruluslarının Yeniden Yapılanması.I. Ulusal Sivil Toplum Kurulusları Kongresi, 43-49. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)

 

3. ALAGÖZ MEHMET,UÇTURAMAZAN,ALODALI MUHAMMET FATIH BILAL (2004). Yeni Dünya Düzeninde DegisenAktörler, Degisen Roller ve Sivil Toplum Kurulusları. I. Ulusal Sivil ToplumKurulusları  Kongresi, 125-132. (TamMetin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4. ALAGÖZ MEHMET,HALICI NADIDESEVIL (2004). Türk Dıs Ticaretinde ve Bölgesel Kalkınma PolitikalarıÇerçevesinde Sektörel Dıs Ticaret Sirketleri (SDS). 1. KahramanmarasSempozyumu, 1185-1200. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

8.         Projeler

 

1.“Cari Açık Temelli Yenilenebilir Enerji YatırımlarıOptimizasyon Modeli: Türkiye Uygulaması”,

Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimselarastırma projesi, Arastırmacı, , 21/07/2017

(Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

2.“Kamu Özel Yatırımlarının Dıs Borçlar ÜzerineMatematiksel Finansal Analizi”, Yüksekögretim

Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırmaprojesi, Yürütücü, , 21/07/2017 (Devam Ediyor)

(ULUSAL)

 

 

 

9.        İdari Görevler

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi KARAMANOGLU MEHMETBEYÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI 2017

Fakülte Kurulu Üyeligi KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADIVE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI  2015

Anabilim Dalı Baskanı KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADIVE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/IKTISAT BÖLÜMÜ 2015

Bölüm Bsk.  KARAMANOGLUMEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/IKTISATBÖLÜMÜ/IKTISADI GELISME VE ULUSLARARASI IKTISAT ANABILIM DALI 2012-2016

Anabilim Dalı Baskanı KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/SOSYALBILIMLER ENSTITÜSÜ/IKTISAT (YL) (TEZLI) (SELÇUK ÜNIV. ORTAK) 2012-2015

Bölüm Bsk. KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARIBILIMLER FAKÜLTESI/IKTISAT BÖLÜMÜ 2012-2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi KARAMANOGLU MEHMETBEYÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLERFAKÜLTESI 2012-2015

Anabilim Dalı Baskanı KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADIVE

IDARI BILIMLERFAKÜLTESI/IKTISAT BÖLÜMÜ/IKTISADI GELISME VE ULUSLARARASI IKTISAT ANABILIM DALI2011-2015

Fakülte Kurulu Üyeligi KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADIVE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI 2009-2010

Dekan Yardımcısı KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/IKTISADI VEIDARI BILIMLER FAKÜLTESI 2008-2009

Yönetim Kurulu Üyeligi KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI/BEDENEGITIMI VE SPOR YÜKSEKOKULU


  Yönetilen Tezler
1. Ayşe Cıvak, " SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2016 - 2018, Tamamlandı
2. Turgut Yokuş, " Enerji kaynaklı cari açık: Günes enerjisi yatırım modeli ile çözümü (2017-2030) ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2015 - 2017, Tamamlandı
3. Onur Ceylan, " Dünya ticaretinde tarife dısı engeller: Türkiye-Avrupa Birligi dıs ticaretinden örnekler, ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2012 - 2015, Tamamlandı
4. Evin Akgün, " Makroekonomik göstergeler ısıgında ulusal ve uluslararası krizler: Karsılastırmalı Türkiye örnegi ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, iktisat, 2012 - 2014, Tamamlandı
5. Gökhan Akar, " Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sektörel komposizyonunun ekonomik büyümeye etkisi, ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, iktisat, 2009 - 2010, Tamamlandı
6. Mustafa Akbulut, " Dogrudan yabancı sermaye yatırımları: Büyüme ve istihdam iliskisi, ", Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, iktisat, 2008 - 2009, Tamamlandı
7. Bekir Erdoğan, " Türkiye ve Avrupa Birligi dıs ticaretinde tarımın yeri, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Sanayi ve Teknoloji Yönetimi, 2007 - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20082009
Fakülte Kurulu Üyeligi 20082017
IKTISAT BÖLÜMÜ BŞK20112017
IKTISADI GELISME VE ULUSLARARASI IKTISAT ANABILIM DALI BŞK.20112017
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği20122015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi 20122017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
Makro Ekonomik Göstergeler
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK