İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İktisat Bölüm Duyuruları

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (10.06.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (28.05.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (12.02.2019)
 

► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR UN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Sevilay KONYA NIN 23.07.2019 tarihinde saat 10.00 da Para Politikası Belirleyicilerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama konulu Doktora Tez Savunması Dekanlık toplantı odasında yapılacaktır.