İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İktisat Bölüm Duyuruları

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (10.06.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (28.05.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (12.02.2019)
 
 
 

► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR UN danışmanlığındaki Yüksek Lisans Öğrencisi Asiye KAYHAN IN 11.12.2019 tarihinde saat 14.00 da Dekanlık Toplantı Odasında Türkiye Ekonomisinde Özelleştirme TCDD Örneği: Ekonomik-Politik Açıdan Bir Değerlendirme konulu seminer sunumu yapılacaktır.

 
► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR UN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Selcan ÜÇGÖZ ÜN 18.12.2019 tarihinde saat 11.00 da Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Tarımsal Üretime Etkisi: Türkiye Örneği konulu TİK toplantısı Dekanlık toplantı odasında  yapılacaktır. 
 
► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR UN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mustafa TOZAN IN 24.12.2019 tarihinde saat 14.00 de Dekanlık Toplantı Odasında 2008 Küresel Kriz Sonrası Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmekte Olan Ülke Ekonomileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama konulu TİK toplantısı yapılacaktır.