İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yeni Tartışma Metinleri

2017

► Ahmet AY, Edt; 1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı, 12-13 Ekim 2017, KONYA

► Ahmet AY, Savaş ÇEVİK, Edt; Sektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması , Haziran 2017, KONYA