İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜ

 

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Hakan ACET