İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İş Akış Şemaları

Dosya Adı

 

Akaryakıt Ödeme İşleri İş Akış Süreci

Avans Yolu İle Alım İş Akış Süreci

Aylık Fatura Ödeme İşleri İş Akış Süreci

Doğrudan Temin İş Akış Süreci

Firmalar Aylık Fatura Ödeme İşleri İş Akış Süreci

Gelen Evrak Kayıt İşleri İş Akış Süreci

Harcama İş Akış Süreci

Kampüs Doğalgaz Faturası Ödeme İşleri İş Akış Süreci

Lojman Tahsis İşleri İş Akış Süreci

Lojmanlara Ait Elektrik Telefon Ödeme İşleri İş Akış Süreci

Maaş İşlemleri İş Akış Süreci (Memur)

Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci

Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci