HUKUK FAKÜLTESİ
SEÇİMLİK DERSLER HK.

Seçimlik derslerden başarısız olan öğrenciler , ertesi sene yine aynı seçimlik dersi almak zorundadır.

Kota dolması gibi sebeplerle kaldığı seçimlik dersin yerine ders seçmek durumunda kalan öğrenciler mutlaka bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmak zorundadır.