HUKUK FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKU
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ÜMİT SÜLEYMAN ÜSTÜN
Fakülte Adı:  HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ MALİ HUKUK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MALİ HUKUK
E-Mail :  sustun selcuk.edu.tr
Telefon : (0332)2233766
Adres : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüs - Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi1999 

  Akademik Yayınlar:
1. Ümit Süleyman ÜSTÜN, " Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi (Doktora Tez Özeti) ", Üniversite Dergisi, 1, , 217-285, 2006,( Üniversite Dersgisi )
2. Ümit Süleyman ÜSTÜN, " Cezaî Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları ve Yargılama Usûlü (Yüksek Lisans Tez Özeti) ", Üniversite Dergisi, 3-4, , 299-329, 2001,( Üniversite Dersgisi )


TEZLER


Ümit Süleyman ÜSTÜN,“Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi”, Selçuk Üniversitesi (Doktora Tezi). 

Ümit Süleyman ÜSTÜN,“Cezaî Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları ve Yargılama Usûlü”, Selçuk Üniversitesi  (Yüksek Lisans Tezi).


KİTAPLAR


4. Nurettin BİLİCİ/Ümit Süleyman ÜSTÜN,   Damga Vergisi ve Harçlar, Savaş Kitapevi, Ankara, Mayıs 2016. (xxx+296 sayfa).

3. Ümit Süleyman ÜSTÜNKamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, Legal Yayıncılık, İstanbul,Nisan 2013. (xiv+270 sayfa).

2. Ümit Süleyman ÜSTÜNNasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı?, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Ocak 2013. (XIII+178 sayfa).

1. Ümit Süleyman ÜSTÜNTürk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Turhan Kitabevi,Ankara 2007. (xix+340 sayfa).


KİTAP BÖLÜMLERİ


3. Ümit Süleyman ÜSTÜN,“Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Kamu Alacaklarının Önceliği”, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a Armağan, Cilt 2, Yetkin Basım Yayım Dağıtım AŞ, Ankara 2015, s. 1767-1786.

2. Ümit Süleyman ÜSTÜN,“Bir Özel Ceza Kanunu Olarak Vergi Usul Kanunu (Vergi Suç ve Kabahâtlerinin Kanunîlik, Hukukî Güvenlik ve Meşruluk Bakımından Değerlendirilmesi)”, Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKÇA’ya Armağan, Editör: Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU, Gazi Kitabevi, Ankara 2014,s. 415-440.

1. Ümit Süleyman ÜSTÜN, ÖNEL Süleyman, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personeline Tahsis Ettiği Kamu Konutları Kira Bedeli Üzerinden Katma Değer Vergisi Alınabilir mi?”,  Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ’a Armağan Kitap,Okan Üniversitesi, Editörler: M. KOÇAK, S. TEKER, İstanbul, Eylül 2011, s. 291-312.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk A.B.D. Başkanı2010 
S.Ü. Hukuk İşleri Koordinatörü2016 
S.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı2016 
S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı2016 
S.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölüm Başkanı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/03/201018/03/2022
S.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk BölümüBölüm Başkani29/01/201620/11/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.05/05/201629/07/2016
S.Ü. Hukuk İşleri Genel KoordinatörlüğüKoordinatör23/05/201610/08/2016
S.Ü. Hukuk FakültesiDekan Yrd.24/07/201603/10/2016
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.29/07/201620/10/2016
S.Ü. Hukuk İşleri Genel KoordinatörlüğüKoordinatör V.11/08/2016 
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi16/08/201601/10/2018
S.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk BölümüBölüm Başkan V.22/08/201610/10/2016
S.Ü. Hukuk FakültesiDekan Yrd.04/10/201604/09/2018
S.Ü. Hukuk MüşavirliğiHukuk Müşaviri Vekili02/01/201704/09/2018
S.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku BölümüBölüm Başkani28/09/2018 
S.Ü. Hukuk MüşavirliğiHukuk Müşaviri Vekili31/01/201931/01/2022
S.Ü. Adalet Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.31/05/201931/05/2022
S.Ü. Hukuk FakültesiDekan31/05/201931/05/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
MALİ MEVZUAT
MALİYE
VERGİ HUKUKU