HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
Yayın Şartları

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

EDİTÖRLÜK YAYIN ŞARTLARI

 


1988 yılında yayım hayatına başlayan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000 yılından itibaren hakemli dergi olarak çıkarılmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Hukuk veri tabanında yer almaktadır. Fakülte dergimiz üç sayı halinde çıkarılmaktadır. Yayımlanmasını istediğiniz bilimsel çalışmalarınızı (kamu hukuku-özel hukuk-mali hukuk- alanlarına ilişkin bilimsel makale, karar incelemesi, çeviri), ilk sayı için 15 Mart; ikinci sayı için 15 Haziran; üçüncü sayı için 15 Kasım tarihine kadar aşağıdaki iletişim adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar, daha sonraki sayı için değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL


 

YAYIN ŞARTLARI


               Dergide yayınlanması talebiyle editöre gönderilen eserler, gizli tutulan hakemlerin (iki hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayınlanmaz. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir.
1. Hazırlanan çalışmalar, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren DERGİPARK üzerinden sisteme yüklenmek suretiyle dergi editörlüğüne iletilmelidir. Hakem incelemesi dahil tüm aşamalar dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Makale yüklemek için tıklayınız. [https://dergipark.org.tr/suhfd]

2. Gönderilen makalelerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 100 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve beş adet anahtar kelimenin (Keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.
3. Sayfa yapısı: Üst ve alttan 6’şar cm; yanlardan 4,5’ar cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır.
4. Metin yazıları: Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar * işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.
5. Dipnotlar: Times New Roman yazı karakteri, 10,5 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak KİTAPLARDA; Yazar SOYADI Adı, (yayın yılı), Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; MAKALELERDE; Yazar SOYADI, Adı (yayın yılı), “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar soyadı (Yayın yılı) ve sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir.
6.Makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
7.Yazarlara telif hakkı ödenmeyecektir. Yazarlar, yayımlanan yazılar üzerinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, her türlü formatta yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederler.
Bu şartları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Haberleşme Adresi: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi Editörlüğü
Alaaddin Keykubat Kampüsü 42079 KONYA
http://www.hukuk.selcuk.edu.tr
e-mail: hukukdergi@selcuk.edu.tr
 

EDİTÖRLER KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL : 03322223269; mehmetakcaal@selcuk.edu.tr

Arş.Gör. Kemal ERDOĞAN

Arş. Gör. M. Cemil TÜRK

Arş. Gör. Özge PAŞAOĞLU