HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
Okutulan Dersler
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM AKTS LİSTESİ
I Sınıf.
N.Ö. DERS KODU  İ.Ö. DERS KODU  DERSİN ADI  COURSE NAME TEORİ UYGULAMA  TOPLAM KREDİSİ AKTS
0401101 0501101 Hukuk Başlangıcı  INTRODUCTION TO LAW 2 0 2 10
0401102 0501102 Medeni Hukuk  CIVIL LAW 4 0 4 12
0401103 0501103 Roma Hukuku  ROMAN LAW 2 0 2 10
0401104 0501104 Anayasa Hukuku  CONSTITUTIONAL LAW 4 0 4 12
0401105 0501105 İktisat ECONOMY 3 0 3 10
0401108 0501108 Türk Dili  TURKISH LANGUAGE 2 0 2 2
0401109 0501109 Yabancı Dil (İngilizce  ENGLISH 2 0 2 2
0401110 0501110 Yabancı Dil (Almanca)        2  
0401111 0501111 Yabancı Dil (Fransızca)        2  
401112 501112 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HİS. OF TÜRK.REV I 2 0 2 2
TOPLAM TOTAL 21 0 25 60
               
II Sınıf.
N.Ö. DERS KODU  İ.Ö. DERS KODU  DERSİN ADI  COURSE NAME TEORİ UYGULAMA  TOPLAM KREDİSİ AKTS
0401201 0501201 Borçlar Hukuku  LAW OF OBLIGATIONS (GENERAL PROVISIONS) 4 0 4 10
0401202 0501202 Ceza Hukuku  CRIMINAL LAW (GENERAL PROVISIONS) 4 0 4 11
0401203 0501203 İdare Hukuku  ADMINISTRATIVE LAW 3 0 3 10
0401204 0501204 Milletlerarası Hukuk  INTERNATIONAL LAW 2 0 2 10
0401205 0501205 Türk Hukuk Tarihi  HISTORY OF TURKISH LAW 2 0 2 8
0401206 0501206 Maliye PUBLIC FINANCE 2 0 2 8
0401207 0501207 Temel Bilgisayar Teknik Kullanımı  FUN. COMPUTER USAGE TECH. (1 SEM. COUR) 2 0 2 2
    Seçimlik   1 0 1 1
TOPLAM TOTAL 20 0 20 60
               
III Sınıf.
N.Ö. DERS KODU  İ.Ö. DERS KODU  DERSİN ADI  COURSE NAME TEORİ UYGULAMA  TOPLAM KREDİSİ AKTS
0401301 0501301 Borçlar Hukuku  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS) 3 0 3 10
0401302 0501302 Eşya Hukuku  LAW OF PROPERTY 4 0 4 10
0401303 0501303 Ticaret Hukuku I COMMERCIAL LAW 1 4 0 4 10
0401304 0501304 Medeni Usul Hukuku  CIVIL PROCEDURE LAW 4 0 4 10
0401305 0501305 Ceza Hukuku (Özel Hükümler)  CRIMINAL LAW (SPECIAL PROVISIONS) 2 0 2 5
0401306 0501306 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF LAW 2 0 2 4
0401307 0501307 Vergi Hukuku  TAX LAW 2 0 2 5
0401308 0501308 İdari Yargı Hukuku  ADMINISTRATIVE JURISDICTION LAW 2 0 2 5
     (Seçimlik) (*)   1 0 1 1
TOPLAM TOTAL 24 0 24 60
               
IV Sınıf. 
N.Ö. DERS KODU  İ.Ö. DERS KODU  DERSİN ADI  COURSE NAME TEORİ UYGULAMA  TOPLAM KREDİSİ AKTS
0401401 0501401 Miras Hukuku  INHERITANCE LAW 2 0 2 5
0401402 0501402 Milletlerarası Özel Hukuku  INTERNATIONAL PRIVATE LAW 3 0 3 6
0401403 0501403 Ticaret Hukuku II COMMERCIAL LAW 2 (Sea) 3 0 3 10
0401404 0501404 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  LABOR AND SOCIAL INSURANCE LAW 4 0 4 10
0401405 0501405 İcra İflas Hukuku  ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY LAW 3 0 3 10
0401406 0501406 Genel Kamu Hukuku  GENERAL PUBLIC LAW 2 0 2 6
0401407 0501407 Adli Tıp  FORENSIC MEDICINE 1 0 1 1
0401408 0501408 Ceza Usul Hukuku  CRIMINAL PROCEDURE LAW 3 0 3 10
0401414 0501414 Avukatlık Hukuku  LEGAL PROFESSİON LAW 1 0 1 1
    Seçimlik (*)   1 0 1 1
TOPLAM TOTAL 23 0 23 60
               
    (*) Belirtilen dersler seçimlik derslerdir.          
    Seçimlik Dersler yıllıktır. Her öğrenci          
    bir ve iki yarıyılda birer ders 2.3.4 sınıf olmak üzere         
    toplam üçseçimlik ders almak zorundadır.          
      GENEL TOPLAM     88 240