HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NEZİHE BİNNUR TULUKCU
Fakülte Adı:  HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
E-Mail :  btulukcu selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233243
Adres : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüs Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi1991 

  Akademik Yayınlar:
1. , " Ara Dinlenmesinde Yapılan Çalışmanın Ücretlendirilmesi ", Sicil İş Hukuku Dergisi, 27, , 93-103, 2012,( )
2. , " The Importance of Education in Occupational Health and Safety ", International Journal of Arts and Sciences konferansı dahilinde "International Journal of Arts and Sciences, Gottenheim Almanya, Aralık 2011 , , , 145-153, 2011,( )
3. , " Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan I , , , 1099-1142, 2011,( )
4. , " Şirket Birleşmelerinde İşletme Gerekleriyle İş Sözleşmesinin Feshi ", Sicil İş Hukuku Dergisi, 18, , 129-143, 2010,( )
5. , " Kısa Çalışma ", The II. International Conference: "Contemporary Problems of Law", Baku State University-qafqaz University konferansı dahilinde "Hüquq Elminin Müasir Problemleri, II. Beynelxalq Konfrans, Bakü, Azerbeycan, 29 Nisan-1 Mayıs 2010 , , , 976-983, 2010,( )
6. , " Çalışma Şartlarında Esaslı Değişikliğe İlişkin Usule Uyulmaması Halinde İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haksız Olduğuna Dair Yargıtay Kararı İncelemesi ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , , , 289-297, 2008,( )
7. , " Çağrı Üzerine Çalışmanın Niteliği Bakımından Kısmi Süreli Bir İş Sözleşmesi Olduğuna ve Bunun Aynı Zamanda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Niteliği Kazandırmadığına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , , 299-312, 2008,( )
8. , " Ücret Artışını Yetersiz Bulup İşten Ayrılan İşçinin İş Akdinin Feshedilmesi ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , , , 215-220, 2004,( )
9. , " Türk İş Hukukunda Hizmet Sözleşmesinin Haksız Feshi ve Sonuçları ", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, , , 555-573, 2002,( )
10. , " Türk Hukukunda ve Milletlerarası Alanda İşverenin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası İzin Verme Yükümlülüğü ", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, , , 1350-1373, 2001,( )
11. , " Hizmet Sözleşmesinin İşçi Tarafından Ekonomik Sebeplerle Feshi ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , , , 379-384, 1999,( )
12. , " İşçi Ücretinin Bu Ücrete Yönelik Haciz ve İşverenin İflası ile İşverene Yönelik Haciz Halinde Korunması ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Şakir Berki'ye Armağan, , , 225-235, 1996,( )
13. , " Müteahhit ve Diğer Çalışanların Kanuni İpotek Hakkı ", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Halil Cin'e Armağan, , , 601-615, 1995,( )
14. , " Grev ve Lokavt Hakkının Kötüye Kullanılması ", Çimento İşveren Dergisi, 5, , 21-32, 1993,( )


  Yönetilen Tezler
1. Özkan Kavak, " Toplu İş Sözleşmesinin Kişi Bakımından Kapsamı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
2. Nahit Gürhan Aydın, " Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
3. Çiğdem Yeşilyurt, " Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
4. Sevgi Dursun Ateş, " Toplu İşçi Çıkarma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
5. Özlem Ulusoy Tuncal, " Yıllık Ücretli İzin ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
6. Ayşegül Ekin, " İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
7. Ebru Çolakoğlu, " Türk İş Hukukunda İşverenin Eşit Davranma Borcu ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
8. Derya Ateş, " Türk İş Hukukunda Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı
9. Ayşe Şentürk, " Türk İş Hukukunda Ücretin Korunması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Özel Hukuk, - , Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/05/201307/10/2016
S.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.05/03/201825/09/2018
S.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Avrupa Birliği Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.24/12/201824/12/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İS GÜVENLİĞİ HUKUKU (SEÇİMLİK)
İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU (SEÇİMLİK)
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU