HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. HÜSEYİN TOKAT
Fakülte Adı:  HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ MEDENİ HUKUK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MEDENİ HUKUK
E-Mail :  huseyintokat7861 gmail.com
Telefon : 0332223293
Adres : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.Kat 201 Nolu Oda
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı2015 

  Akademik Yayınlar:

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


I. KİTAPLAR


1- Tokat, Hüseyin: Türk Hukukunda Gaiplik, Ankara 2018


2- Tokat, Hüseyin: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler-Özel Hükümler, Ankara 2018 (Sinan Sami Akkurt ve Kemal Erdoğan ile birlikte)


II. TEZLER


3- Tokat, Hüseyin: Türk Hukukunda Gaiplik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2017 (Yüksek Lisans Tezi).


III. ULUSAL HAKEMLİ MAKALELER


4- Tokat, Hüseyin: Karayoluyla Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Akdî Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.65, S.4, 2016, s.2909-2975.

Bkz., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22307.pdf, Erişim Tarihi: 9.12.2017. 

DOİ: 10.1501/Hukfak_0000001882


5- Tokat, Hüseyin: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tescile Zorlama Davasının Açılabileceği Çeşitli İhtimaller, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.24, S.1, 2016, s.181-245.

Bkz., http://dergipark.gov.tr/download/article-file/266499, Erişim Tarihi: 9.12.2017.

DOİ: 10.15337/SUH.2017.9


6- Tokat, Hüseyin: Türk Hukukunda Mezarlıklar, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.24, S.2, 2016, s.153-212.

Bkz., http://dergipark.gov.tr/download/article-file/266506, Erişim Tarihi: 9.12.2017.

DOİ: 10.15337/SUH.2017.4


7- Tokat, Hüseyin: Demiryolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Akit Dışı Hukukî Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.65, S.3, 2016, s.967-1022 (Alper Uyumaz ile birlikte).

Bkz., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2143/22204.pdf, Erişim Tarihi: 9.12.2017. 

DOİ: 10.1501/Hukfak_0000001828


8- Tokat, Hüseyin: Gaipliğin Aile Hukuku Yönünden Sonuçları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.25, S.2, 2017.

Bkz., http://dergipark.gov.tr/download/article-file/387040, Erişim Tarihi: 15.11.2018.

DOI: 10.15337/suhfd.339201


9- Tokat, Hüseyin: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Piramit Satış Sistemleri, Terazi Hukuk Dergisi, C.13, S.146, 2018, s.54-68.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
LAW OF OBLIGATIONS