Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 Misyon

 Bilimsel düşünceyi temel alan, kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışla adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir.

Vizyon

 Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan, öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları tercih edilen, sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

Selçuk Üniversitesi ulusal ve uluslar arası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

 - Bilimsel anlamda özgür

 - Kurumsal anlamda özerk

  - Şeffaf ve hesap verebilen

 - Katılımcı ve farklılıklara saygılı

  - Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde

 - Rekabetçi

 - Kalite odaklı

  - Öğrenci odaklı