Prof. Dr. Yakup KARA
   

 

Rektör Danışmanı

ykara@selcuk.edu.tr

   
Doğum Yeri : Balıkesir
Doğum Tarihi : 10 Ağustos 1978
Medeni Durumu : Evli, 2 Çocuk Babası
Lisans: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1998
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği A.D., Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2000
Doktora: İşletme A.D. Üretim Yönetimi B.D., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2004
Doçentlik: Üretim Yönetimi Temel Alanı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2010
Doçentlik: Endüstri Mühendisliği Temel Alanı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2013
Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, 1998–2004
Öğretim Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, 2004–2007
Yardımcı Doçent, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, 2007–2010
Doçent, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, 2010 –
Yönetim Kurulu Üyesi, Makina Mühendisleri Odası, 2000–2006
Anabilim Dalı Başkanı, Yöneylem Araştırması A.D., Selçuk Üniversitesi, 2008–2009
Bölüm Başkan Yrd., Endüstri Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, 2009–2010
Anabilim Dalı Başkanı, Yöneylem Araştırması A.D., Selçuk Üniversitesi, 2011–2015
Rektör Danışmanı, 20.01.2016 –
20 adet Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI, SSCI) Yayımlanmış Makale
12 adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri
5 adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale
23 adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri
1 adet Ulusal Kitap
25 adet Makaleye Toplam 561 adet Atıf
10 adet Sempozyumda Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği
11 adet Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlığı
2 adet TÜBİTAK Projesinde Yürütücülük ve Araştırmacılık
TÜBİTAK Proje Değerlendirme Komisyon Üyelikleri
SCI, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Çok Sayıda Hakemlik
Ulusal Hakemli Dergilerde Çok Sayıda Hakemlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Çok Sayıda Eğitim, Seminer, Panel ve Bilirkişilik
Enerji ve İmalat Sektörlerinde Çok Sayıda Projede Danışmanlık
Üretim Sistemleri Tasarımı ve Planlaması, Stratejik Planlama, Enerji Yatırımları, Optimizasyon, Kalite ve Verimlilik Artırma Teknikleri
Yöneylem Araştırması Derneği
Uluslararası Bilim ve Medeniyet Araştırmaları Derneği
Makina Mühendisleri Odası