Prof. Dr. Tahir BALEVİ
   

 

Rektör Danışmanı

tbalevi@selcuk.edu.tr

   
Doğum Yeri : Konya
Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1966
Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Babası
Lisans: Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1988
Doktora: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 1996
Tarım Kredi Kooperatifleri, 1988 – 1989
Saray Yem İşletme Müdürü, 1989 – 1991
Araştırma Görevlisi, Veterinerlik Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1991 – 1996
Yrd. Doç. Dr. Veterinerlik Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1996 – 2001
Doç. Dr. Veterinerlik Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 2001-2007
Prof. Dr. Veterinerlik Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 2007-
Rektör Danışmanı, 2016 -
Behiç Coşkun, Fatma İnal, Emel Gürbüz, TAHİR BALEVİ, Erdoğan Şeker. , " Geçis Dönemindeki Süt İneklerinde Gliserol Kullanımının Etkileri. ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) Bilimsel Programı, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Çorlu-TEKİRDAĞ (Konferans )
Gürbüz, E., BALEVİ, T., Coskun; B., Citil, O.B., " Effects of adding linseed and selenium to diets of layer hens on performance, egg fatty acid composition and selenium content ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, , 487, 2012,( SCI )
TAHİR BALEVİ, Behiç Coşkun. , " How to make organic laying hens in Turkey. ", Egg meat Symposia, 4-8 September 2011-Leipsig-Germany2011,( Konferans )
Gürbüz, E., BALEVİ, T., Kurtoglu, V., Oznurlu, Y., " Use of yeast cell walls and Yucca schidigera extract in layer hens diets ", İtalyan Journal of animal Science, 10, 134, 2011,( SCI )
Gürbüz, E., BALEVİ, T., Kurtoglu, V., Oznurlu, Y., " Effects of adding yeast walls and Yucca schidigera extract to diets of layer chicks ", British Poultry Science, 52, , 625, 2011,( SCI )
Gürbüz, E., BALEVİ, T., Coşkun, B., Çitil, O. " Production of selenium and omega-3 fatty acid enriched eggs ", III. European poultry Conference, Tours, France, 23-27 August, 2010,( Konferans )
Gürbüz, E., BALEVİ, T., Kurtoglu, V., Coskun; B., Oznurlu, Y., Kan, Y., Kartal, M., " Effects of Echinacea extract on the performance, antibody titres, and intestinal histology of layer chicks ", British Poultry Science, 51, , 805, 2010,( SCI )
Alataş, MS., Gürbüz, E., BALEVİ, T. , " Yumurta tavuklarında pik dönemde Frukto-Oligosakkaritlerin verim performansı üzerine etkisi ", A. Ü. Vet. Bil. Derg., 5, 121, 2010,( Üniversite Dersgisi )
Emel Gürbüz, TAHİR BALEVİ,Varol Kurtoğlu, Behiç Coşkun, Yasemin Öznurlu, Yüksel Kan, Murat Kartal, " Usage of echinacea extract in layer chicks ", XIII. European poultry Conference, Tours, France, 23-27 August, 2010,( Konferans )
Coşkun B, İnal F, Gürbüz E, BALEVİ, T., Şeker E, " Geçiş dönemindeki süt ineklerinde gliserol kullanımının etkileri ", Eurasian J Vet Sci, 26, , 87, 2010,( Üniversite Dersgisi )
BALEVİ, T., Coşkun, B., " Organik yumurta tavukçuluğu. ", I. Organik Hayvancılık Sempozyumu, Kelkit, GÜMÜŞHANE, , , , 2010,( Konferans )
Emel Gürbüz, TAHİR BALEVİ, Varol Kurtoğlu, Behiç Coşkun, Yasemin Öznurlu, Yüksel Kan, Murat Kartal., " Yumurtacı Civcivlerde Ekinezya (Echinacea purpurea) Ekstraktının Performans, İmmun Sistem ve Bağırsak Dokusu Üzerine Etkileri ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) Bilimsel Programı, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Çorlu-TEKİRDAĞ, 2009,( Konferans )
Dere ,S. BALEVİ, T, B. Coşkun, V. Kurtoğlu, E. S. Polat, Emel Gurbuz , " The Effects Of Feeding Time And Stocking Density On Production Performance Of Laying Hens ", International Scientific Conference,Balnimalcon- 2009, Challenges Of The Balkan Animal Industry And The Role Of Science And Cooperation. May 14-16th 2009, Stara Zagora, BULGARİSTAN, 2009,( Konferans )
BALEVİ, T., Behic Coskun and Abdurrahman Aktumsek, " Use Of Oil Industry By-Products In Broiler Diets. ", 7th International Symposium and Animal Biology and Nutrition, 25-26 Eylül 2008, Baloteşti, ROMANYA, , , , 2008,( Konferans )
BALEVİ, T., Polat, ES., Gürbüz, E., " Konya'da üretilen yemlerin homojenitelerinin belirlenmesi ve karıştırma süresiyle mikser büyüklüğünün yemlerin homojenitesi üzerine etkisi. ", IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 23-28 Haziran, Bursa, 2007,( Konferans )
Coşkun, B., BALEVİ, T., Polat, E.S., Şeker, E. , " Kuzu besi rasyonlarında tane yemler yerine melaslı şeker pancar posası ve bitkisel protein kaynakları yerine üre kullanmanın besi perfomansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana, 2005,( Konferans )
Polat, E.S., Coşkun, B., Gürbüz, E., BALEVİ, T., Civlik, İ., " Farklı kaba yemlerle beslenen kuzuların yem tüketim ve davranışlarının kamera kaydıyla izlenmesi. ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana, , , , 2005,( Konferans )
BALEVİ, T., Polat, ES., Gürbüz, E. , " Konya'da üretilen yemlerin homojenitelerinin belirlenmesi ve karıştırma süresiyle mikser büyüklüğünün yemlerin homojenitesi üzerine etkisi. ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana, 2005,( Konferans )
Kurtoğlu, V., Kurtoğlu, F., Şeker, E., Coşkun, B., BALEVİ, T., Polat, ES., " Yumurta tavuğu rasyonlarına Probiyotik ilavesinin verim performansı ile kan ve yumurta sarısı kolesterol düzeylerine etkisi. ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana, 2005,( Konferans )
BALEVİ, T., Coşkun, B. , " Effect of dietary copper on production and egg cholesterol content in laying hens ", British Poultry Science, 45, 530, 2004,( SCI )
Kurtoglu, V., Kurtoglu, F., Şeker, E., Coşkun, B., BALEVİ, T., Polat, ES., " Effect of probiotic supplementation on laying hen diets on yield performance and serum and egg yolk cholesterol ", Food Additives & Contaminants, 21, , 817, 2004,( SCI )
BALEVİ, T., Polat, ES., Gürbüz, E., " Konya'da üretilen yemlerin homojenitelerinin belirlenmesi ve karıştırma süresiyle mikser büyüklüğünün yemlerin homojenitesi üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 14, , 63, 2004,( Kurum Dergisi )
BALEVİ, T., Coşkun, B., "Yumurta tavuğu rasyonlarına farklı miktarlarda katılan Bakırın verim performansı ve yumurta kolesterol miktarı üzerine etkisi ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, , , , 2003,( Konferans )
Dere, S., BALEVİ, T., İnal, Ş., Kurtoğlu, V., Yılmaz, A., " Yağ rafineri sanayii yan ürünlerinin Japon bıldırcınlarda dölverimi ve performans üzerine etkisi ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, , , , 2003,( Konferans )
9. BALEVİ, T., Coşkun, B., Şeker, E., Polat, E.S., Kurtoğlu, V. , " Yumurta tavuğu rasyonlarına farklı miktarlarda katılan Sodyum ve Potasyumun verim performansıyla dışkı nem miktarı üzerine etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, 2003,( Konferans )
Polat, E.S., BALEVİ, T., İnal F., Coşkun, B. , " Protein enerji mineral bloklarının köy koşullarında kullanılabilirliği ve süt verimini artırıcı etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, , , , 2003,( Konferans )
BALEVİ, T., Dere, S., Coşkun, B., Tilki, M. , " Omega 3-6-9 ve doymuş yağ asitleri bakımından zengin rasyonla beslenen Japon bıldırcınlarda dölverimi ve performans üzerine etkisi ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya, 2003,( Konferans )
BALEVİ, T., Uçan, U.S, Coşkun, B., Kurtoğlu, V., Çetingül, S. , " Effect of dietary probiotic on performance and humoral immune response in layer hens ", British Poultry Science, 42, , 456, 2001,( SCI )
Kurtoğlu, V., Kurtoğlu, F., Coşkun, B., Şeker, E., BALEVİ, T., Çetingül, S., " Effects of boron supplementation on performance and some serum biochemical papameters in laying hens ", Revue de Médecine Vétérinaire, 153, , 823, 2001,( SCI )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Aktümsek, A. , " Use of oil industry by-products in broiler diets ", Revue de Médecine Vétérinaire, 152, , 805, 2001,( SCI )
Kurtoğlu, V., Şeker, E., Coşkun, B., Gürkan, M., Azman, MA., BALEVİ, T., " Mikrobiel inokulant ile hazırlanan yonca silajının merinos kuzularda canlı ağırlık değişimi ve bazı besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri ", Veterinarium, 12, , 75, 2001,( SCI )
Kurtoğlu, F., Kurtoğlu, V., BALEVİ, T., " Yumurta tavuklarında sodyum klorür, potasyum klorür ve sodyum bikarbonat katkıları ile bazı biyokimyasal değerler arasındaki ilişkiler ", Veterinarium, 13, , 11, 2001,( SCI )
Altunok, V., Dere, S., Başpınar, N., BALEVİ, T., " Japon boldırcınlarında yeme katılan yağ rafineri yan ürünlerinin bazı biyokimyasal parametrelere etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11, , 43, 2001,( Kurum Dergisi )
BALEVİ, T., Dere, S., Coşkun, B., Tilki, M. , " Omega 3-6-9 ve doymuş yağ asitleri bakımından zengin rasyonla beslenen Japon bıldırcınlarda dölverimi ve performans üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 10, , 17, 2000,( Kurum Dergisi )
İnal, F., Coşkun, B., BALEVİ, T., Umucalılar, D., Gülşen, N., Özkara, R. , " The determination of viscosity in barley and using possibilities of barleys, having different viscosity, supplemented with enzyme in layer diets ", Indian Journal of Animal Science, 70, , 1250, 2000,( SCI )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Kurtoğlu, V, Umucalılar, H.D. , " Broyler rasyonlarında kullanılan iç yağ ve bitkisel yağın farklı kombinasyonlarının performans üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 119, 2000,( Kurum Dergisi )
Coşkun, B., BALEVİ, T., Aktümsek, A., " Yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen yağ sanayi yan ürünlerinin verim ve yumurta sarısı yağ asitleri kompozisyonu üzerine etkileri ", Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, 4-6 Eylül, Isparta, , , , 2000,( Konferans )
Dere, S., BALEVİ, T., İnal, Ş., Kurtoğlu, V., Yılmaz, A., " Yağ rafineri sanayii yan ürünlerinin Japon bıldırcınlarda dölverimi ve performans üzerine etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 129, 2000,( Kurum Dergisi )
BALEVİ, T., Coşkun, B. , " Effects of some dietary oils on performance and fatty acid composition of eggs in layers ", Revue de Médecine Vétérinaire, 151, , 847, 2000,( SCI )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Kurtoğlu, V, Umucalılar, H.D., " Broyler rasyonlarında kullanılan iç yağ ve bitkisel yağın farklı kombinasyonlarının performans üzerine etkileri ", Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, 4-6 Eylül, Isparta, , , , 2000,( Konferans )
BALEVİ, T., Coşkun, B. , " Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acid compositions in abdominal fat ", Revue de Médecine Vétérinaire, 151, , 937, 2000,( SCI )
BALEVİ, T., Coşkun, B., " Rasyonlarda kullanılan bazı yağların etlik piliçlerde performans ve abdominal yağdaki yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri ", Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, 1999,( Konferans )
BALEVİ, T., Coşkun, B., " Rasyonlarda kullanılan bazı yağların yumurta tavuklarının verim özellikleri ve ürünlerindeki yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri ", Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, VIV Poultry Yutav'99, 3-6 Haziran, İstanbul, 1999,( Konferans )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Şeker, E., Kurtoğlu, V. , " Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan zeolitin verim performansı üzerine etkisi ", Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, VIV Poultry Yutav'99, 3-6 Haziran, İstanbul, , , , 1999,( Konferans )
Polat, E.S., BALEVİ, T., " Atların Beslenmesinde Enerji ve Enerji Sindirimi Metabolizması ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 21-22 Ekim, Konya, 1999,( Konferans )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Kurtoğlu, V., Umucalılar, D., " Etlik piliç rasyonlarına katılan zeolitin büyüme performansı ile altlığın ıslaklığı, azot, amonyak ve fosfor düzeyi üzerine etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14, , 33, 1998,( Kurum Dergisi )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Şeker, E., Kurtoğlu, V. , " Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan zeolitin verim performansı üzerine etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14, 71, 1998,( Kurum Dergisi )
Azman M.A., BALEVİ, T., Şeker, E., Gülşen N, Kurtoğlu, V., " Şeker pancarı yaprağı ve silajının yem olarak değerlerinin belirlenmesi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 7, , 47, 1997,( Kurum Dergisi )
BALEVİ, T., Coşkun, B., Kurtoğlu, V., Umucalılar, D., " Etlik piliç rasyonlarına katılan zeolitin büyüme performansı ile altlığın ıslaklığı, azot, amonyak ve fosfor düzeyi üzerine etkisi ", Ulusal Tavukçuluk Sempozyumu, 1996,( Konferans )
Coşkun, B., BALEVİ, T., Aktümsek, A. " Yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen yağ sanayi yan ürünlerinin verim ve yumurta sarısı yağ asitleri kompozisyonu üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 81, 1996,( Kurum Dergisi )
Afyon, A., Konuk, M., BALEVİ, T., " A study on nutritional values of some edible mushrooms from Beyşehir (Konya) district in Turkey ", The Ind. J. Nutr. Dietet., 33, 37, 1996,( SCI )
Şeker, E., Coşkun, B., Şeker, R., BALEVİ, T., Gülşen, N., Sezen, S., Kurtoğlu, V., " Mayaların hayvan beslemede kullanılma olanakları üzerine araştırmalar. 1. Ekmek mayasının ruminal fermentasyon ve yıkılım üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5, 11, 1995,( Kurum Dergisi )
İnal, F., Coşkun, B., Gülşen, N., Kurtoğlu, V., BALEVİ, T., " Ham ayçiçek yağı yerine yan ürünlerinin yumurta tavuklarında enerji kaynağı olarak kullanımı ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, 39, 1994, (Kurum Dergisi)
Şeker, E., Eksen, M., Keskin, E., Baytok, E., BALEVİ, T., Sezen, S., Nazlı, M., " Kuzu rasyonlarına değişik düzeylerde katılan sodyum bikarbonatın besi performansı, bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, 93, 1993, (Kurum Dergisi)
Üniversitedeki akademik çalışmaları yanı sıra; Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Projeleri, TÜBİTAK ve TEYDEB Ar-Ge projeleri yürütmekte
Hayvan Besleme Bilim Derneği
Veteriner Hekimler Derneği
Dünya Tavukçuluk Derneği