REKTÖR YARDIMCILARI


Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Yayın Komisyon Başkanlığı
 • Sağlık Bilimleri ile ilgili Merkez Müdürlükleri
 • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hüseyin KARA

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
 • AR-GE
 • TEKNOKENT
 • ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA Kurum Koordinatörlükleri
 • Temel ve Teknik Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri

Prof. Dr. Mehmet OKKA

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • Kurumlar ve Birimler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak üzere, Üniversitesi Genel Koordinatörlüğü
 • Dış Kurumlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Sosyal Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri