Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT
   

 

Rektör Yardımcısı

   
Doğum Yeri : Sivas
Doğum Tarihi : 1968
Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Babası
Yabancı Dil : İngilizce
İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1991-1992 tarihleri arasında Konya Kadın Doğum ve Çocuk Bakım Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.
1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1993-1997 yılları arasında İngiltere Nottingham Üniversitesi İnsan Anatomisi ve Hücre Biyolojisi Bölümünde Bilim Doktorası yaptı.
1998 de S.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
2000 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askerliğini yaptı.
2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanı aldı.
Ocak 2004’de S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği’ne,
Ocak 2005 de Dekan Yardımcılığı’na,
Mart 2006’da Kurucu Başhekimliğine atandı.
2008-2011 yılları arasında aynı fakültenin Dekanlık görevini yürüttü.
Halen Anatomi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta ve “Genç Tıbbiyeliler
Öğrenci Topluluğu’nun danışmanlığını yürütmektedir.
S. Ü. Rektör Yardımcılığı 2016-
Uluslararası dergilerde yayınlanmış 32 adet makalesi,
Uluslararası kongrelerde sunulmuş 52 tebliği,
Ulusal dergilerde yayınlanmış ve Ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda yayın ve tebliği bulunmaktadır.
Alanında iki kitapta bölüm yazarlığı ve çok sayıda anatomi kitap ve atlasında bölüm çevirisi yer almaktadır.
Uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerine yapılan çok sayıda atıfı bulunmaktadır.
1’i uluslararası olmak üzere 6 adet bilim ödülü bulunmaktadır.
2000 yılında Türkiye’de ilk “Embriyo Kültür Laboratuvarını” kurdu.
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve danışmanlıkları devam etmektedir.
Uluslararası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Oturum Başkanlıkları yapmış, konferanslar vermiştir.
2002-2009 yılları arasında S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği,
2005-2007 yılları arasında S.Ü. Uluslararası Akreditasyon Kurulu üyeliği,
2004-2007 yılları arasında S.Ü. Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,
2005-2011 yılları arasında S.Ü. Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği,
2006-2011 yılları arasında da S.Ü. Akademik Değerlendirme Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin 1992 den beri üyesi olup, Eylül 2014 tarihinden buyana Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
“The Anatomical Society of Great Britain and Ireland”,
“European Teratology Society” derneklerinin üyesi,
“Türk Bilim ve Araştırma Vakfı (TÜBAV)” kurucu üyesidir.
Dünya Yetimleri Eğitim Vakfı (DÜNYEV) Konya Şubesi Başkan Yardımcısıdır.
Haziran 2012 den bu yana mahalli bir gazetede haftalık olarak köşe yazıları yazmaktadır.
Yerel ve ulusal televizyon ve radyolarda eğitim, sağlık, sosyal ve siyasi konularda yorumcu olarak programlara katılmakta, sosyal ve toplumsal konularda konferanslar vermektedir.
Haziran 2014 te “Ne Zaman Kaybettik” isimli ilk kitabı, Ocak 2015 te “Kendi Şahına Şah Çekenler” isimli ikinci kitabı basılmıştır.