HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ DUYURUSU

Zorunlu staja tabi öğrencilerin staj için gerekli evrakları 03 Mayıs 2019 tarihine kadar danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Staj İçin Gerekli Belgeler

1-) Staj Başvuru ve Kabul Formu

2-) Stajyer Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

3-) Provizyon Bilgilerini Gösterir Belge

4-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Not : Beyan ve Taahhütname Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar