HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
Kalite Politikamız

 

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak; 

 

  • Akademik, bilimsel ve teknolojik araştırmalarla destekli öğrenimin sonuçlarını toplum yararına sunarak ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmek,

 

  • Bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edecek öğretim elemanlarına üniversitenin bütün imkanları ile destek sağlamak,

 

  • Üniversitelerdeki temel amacın, bilgiyi araştırmak, aktarmak ve yenilemek olduğunun bilinciyle hareket eden öğretim elemanlarının çalışma ortamlarındaki özerkliği ve özgürlüğü sağlamaya çalışarak korumak,

 

  • Kendini ifade etmede ve yaşanılan alanları sosyalleştirmede son derece önem arz eden sanat, spor ve kültür faaliyetlerini desteklemek,

 

  • Hak ve hürriyetlerin kullanılması açısından son derece etkili sonuçlar veren temsil ve toplu çalışma faaliyetleri ile öğrencilerde hoşgörü, katılım ve demokrasi kültürünü yerleştirmek için en temel hedefimiz, araştırma, üretim, yayın ve danışmanlık hizmetlerini analitik, sorgulayıcı, çağdaş ve evrensel eğitim-öğretim kriterleri ile uygulamak,

 

  • Hedeflerimizin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz kabul ettiğimiz kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yaparak değişim ve gelişim trendinde her zaman önde ve yenilikçi olmaktır.