HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Staj Takvimi

 

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU

2019-2020 STAJ TAKVİMİ

 

* 08 Mayıs 2020 Staj son müracaat tarihi,

* 15 Mayıs 2020 Öğrencilerin gönderileceği işyerlerinin idareye bildirilmesi,

* 11-15 Mayıs 2020 Staj dosyalarının nasıl doldurulacağının öğrencilere örneklerle anlatılması,

* 18-22 Mayıs 2020 Staj dosyalarının öğrencilere dağıtılması, 

* 6 Temmuz – 20 Ağustos 2020  Staj uygulamaları,

* 24-25 Ağustos 2020  Stajını 2. sınıf sonunda yapıp mezun olacak öğrencilerin staj dosyalarının teslim edilmesi ve mülakatının yapılması, 

* 26 Ağustos 2020 Staj dosyalarını teslim eden öğrencilerin değerlendirme notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

* 12-13 Ekim 2020  Staj dosyalarının teslimi ve mülakatın yapılması,

* 14 Ekim 2020   Staj değerlendirme notlarının sisteme girilip Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi,

 

*** Staj yapmayan veya staj mülakatından kalan öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuzun belirleyeceği uygun zamanda eksik stajını tamamlayacaktır.