HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Fatih VAROL

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Gökhan AKAR

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Gökhan AKAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Fatih VAROL

Amacı: Dış ticaret bölümünün amacı, alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun getirdiği yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulunabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip nitelikli dış ticaret elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Eğitim vermekte olduğu Dış Ticaret Programı sayesinde küreselleşen dünya koşullarının ve çağın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanım ile sektörlerdeki nitelikli dış ticaret personeli yetiştirme konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişim ve yenilikçiliğe önder olan, rekabet gücüne sahip, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Akademik, bilimsel ve teknolojik araştırmalarla destekli öğrenimin sonuçlarını toplum yararına sunarak ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmek, bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edecek öğretim elemanlarına üniversitenin bütün imkanları ile destek sağlamak, bilgiyi araştırmak, aktarmak ve yenilemek olduğunun bilinciyle hareket eden öğretim elemanlarının çalışma ortamlarındaki özerkliği ve özgürlüğü sağlamaya çalışarak korumak, hak ve hürriyetlerin kullanılması açısından son derece etkili sonuçlar veren temsil ve toplu çalışma faaliyetleri ile öğrencilerde hoşgörü, katılım ve demokrasi kültürünü yerleştirmek için en temel hedefimiz, araştırma, üretim, yayın ve danışmanlık hizmetlerini analitik, sorgulayıcı, çağdaş ve evrensel eğitim-öğretim kriterleri ile uygulamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dış ticaret programı kapsamında, temel işletmecilik vizyonuna sahip, ithalat-ihracat sektörünün ihtiyacı olan güncel bilgilerle donanmış, yeniliklerden haberdar, iş-insan ilişkilerini öğrenmiş, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir.

Mezuniyet Şartları: Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik.