GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Emet Egemen ASLAN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerife YALÇIN YASTI

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerife YALÇIN YASTI

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Özkan ALGÖK

Amacı: Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları ile geleceğin çağdaş sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirmektir.

Vizyon: Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, özgün ve yaratıcı seramik sanatçıları ve tasarımcılarını yetiştiren bir kurumdur.

Misyon: Seramik alanında, gelişmeleri yakından takip eden, yeterli bilgi ve beceri sahibi, alanlarında tercih edilen, seramik endüstrisi ve seramik sanatı alanında, her türlü biçimlendirme yöntemlerini bilen ve kullanan, donanımlı, çevresine bu bilgi ve becerilerini yansıtabilen, özgür, özgün, çağdaş, kendilerini ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 2000 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2001-2002 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları ile geleceğin çağdaş sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda sekiz dönemden oluşan eğitim-öğretim programında ana sanat dersleri, yardımcı sanat dersleri,kültür dersleri ve ortak zorunlu dersleri verilmektedir. İlk dört dönemde ders içeriklerinde ağırlıklı olarak tasarım ilkeleri, seramik şekillendirme yöntem ve teknikleri, dekor teknikleri, seramik kimyası ve teknolojisi yer almaktadır. 4. dönem tamamlandıktan sonra 5. dönemin başında Seramik ve Endüstriyel Seramik Tasarımı olmak üzere iki anasanat dersinden biri şeçilerek o alanda uzmanlaşılmakta ve 8. dönem uzmanlık alanına göre bir mezuniyet projesi ile tamamlanmaktadır. Seramik alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir eğitim-öğretim anlayışına sahip olan Seramik Bölümünde, ulusal ve uluslar arası düzeyde teknoloji ve sanat alanındaki yenilikler izlenmekte ve bu yenilikler ders müfredatlarına yansıtılarak güncellenmektedir. Eğitim-öğretim sürecinde yoğun olarak verilen tasarım dersleriyle öğrencilerin yaratıcı yanları geliştirilmekte, seramik endüstrisi ve seramik sanatı ile ilgili konularda donanımlı olması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda sanatsal ve kültürel faaliyetler çalıştaylar, seminerler, konferanslar, sergiler gibi etkinlikler organize edilmekte ayrıca öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında yapılan pek çok etkinliğe katılımları konusunda desteklenmektedir. Yurt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarıyla ikili anlaşmalar yapılmakta ve öğrenciler Farabi, Erasmus gibi değişim programlarına teşvik edilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Selçuk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen koşullar esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarda, atölyelerde tasarımcı olarak çalışabilmekte, eğitim formasyonu sertifikası alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik hakkını elde etmekte ayrıca bilimsel ve sanatsal alanda Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademik kariyer yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.