GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Astar Hazırlar
P.Ç.2 Artistik ve Endüstriyel Sır Hazırlar
P.Ç.3 Çamur Hazırlar
P.Ç.4 Elektrikli Pişirim ve İlkel Pişirim Tekniklerini Uygular
P.Ç.5 Araştırma Yöntem ve Tekniklerini Bilir
P.Ç.6 Sanatın Gelişim Sürecini Bilir
P.Ç.7 Estetik ve Sanat Felsefesini Bilir
P.Ç.8 Seramik Tarihi ve Çağdaş Seramik Gelişim Sürecini Bilir ve Takip Eder
P.Ç.9 Bilgisayar Tasarım Programlarını Kullanır
P.Ç.10 Soyut ve Somut kavramlardan yola çıkarak, özgün iki ve üç boyutlu artistik ve endüstriyel tasarım yapar
P.Ç.11 Tasarımlarını projelendirir ve sunar
P.Ç.12 Seramik şekillendirmede kullanılan araç, gereç ve cihazları kullanır
P.Ç.13 Seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini uygular
P.Ç.14 Çamuru elle, şablonla, çamur tornada veya kalıpla şekillendirir
P.Ç.15 Seramik dekor tekniklerini uygular
P.Ç.16 Farklı malzemelerle seramik malzemeyi birleştirerek kullanır
P.Ç.17 Seramik alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder.
P.Ç.18 Grup ve bireysel çalışma yapar
P.Ç.19 Seramik alanında üretim yapan bir atölye işletir
P.Ç.20 Mesleğini Öğretme Yeterliliğine Sahiptir.
P.Ç.21 Akademik Çalışma Yapar
P.Ç.22 Sanatsal ve endüstriyel seramik tasarımı alanında problem çözer